KOCAALİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kocaali Belediyesi muhtelif araç ve iş makinalarını satacaktır

KOCAALİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
03.04.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye Meclis Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KOCAALİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN
İŞ MAKİNESİ VE ARAÇ SATIŞ İLANI


SATIŞA ÇIKARILAN ARAÇLARIN:

Aracın Cinsi Markası Modeli Plaka/
Şase No
Muhammen Bedel (KDV Dahil) Geçici Teminatı Fiili Durumu İhale Saati
AA Sedan Toyota 1997 54 NG 779 18.500,00.-TL 555.-TL Faal 14.00
Sedan Tofaş Fiat 2001 54 ND 421 10.000,00.-TL 300.-TL Faal 14.15
Kango exp 1.9 Dcomfort Renault 2003 54 NB 955 8.000,00.-TL 240.-TL Faal 14.30
Mitsubishi Çift Kab. Kamyonet 2000 54 NC 879 9.000,00.-TL 270.-TL Faal Değil 14.45
BMC Çöp Kamyonu 2000 54 NA 350 9.500,00.-TL 285.-TL Faal Değil 15.00
Kamyonet (Açık Kasa ) Desoto 1997 54 NF 018 5.000,00.-TL 150.-TL Faal Değil 15.15
İş Makinası MST 644 Kaplan 2014 M644SP210078 117.500,00.-TL 3.525.-TL Faal 15.30
İş Makinası MST 644 Kaplan 2014 M644SP210079 114.000,00.-TL 3.420.-TL Faal 15.45

1-)Yukarıda plakası, modeli, markası ve diğer özellikleri belirtilen Kocaali Belediye Başkanlığına ait 2 adet İş Makinası ile 6 adet çeşitli model ve marka araçların satış ihalesi;2886 sayılı Devlet İhale Kanununun45.maddesine göre açık teklif (arttırma) usulü ile Belediye Encümen huzurunda şartname gereğince yapılacaktır.
2-) İhale; 03.04.2020 tarihine rastlayan Cuma günü saat 14.00 da Belediye Meclis Salonunda Encümen huzurunda başlayacaktır. Muhammen bedeller yukarıdaki cetvelde gösterilmiştir.
3-)İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler;
A-Gerçek Kişilerden;
a-) Taşınır Araç Satış Şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.) b-) Geçici Teminat Bedeli Makbuzu c-) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
d-) Kanuni tebligat adresi/İkametgah adresi belgesi e-) Vekaleten katılıyor ise 2020 yılı noter onaylı vekaletname f-) Belediyeden borcu yoktur belgesi g-)İhale Doküman Bedeli Makbuzu
B-Tüzel Kişilerden;
a-) Taşınır Araç Satış Şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.) b-) Geçici Teminat Bedeli Makbuzu c-) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi d-) Kanuni tebligat adresi/İkametgah adresi belgesi e-)İmza Sirküsü (Noterden) f-) Vekaleten katılıyor ise 2020 yılı noter onaylı vekaletname g-) Belediyeden borcu yoktur belgesi h-)İhale Doküman Bedeli Makbuzu ı-)Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret, Sanayi , Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi)
4-) Geçici Teminat geçici bedeli Belediyemiz veznesine veya Ziraat Bankasına yatırılacaktır. Şartname 100 TL karşılığında Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilecektir.
5-) İhalede satışı yapılacak araçları almak isteyen gerçek yada tüzel kişiler, araçları Belediyemiz Şantiye Amirliğinde kontrol edebilirler. Araç satışı için tanzim edilen şartnameler Belediyemiz Yazı İşl. Müd. lüğünde, mesai saatleri içinde görebilir
6-) İhale bedeli şartnamesindeki süre içinde ödenecektir, süresi içinde ödenmediği takdirde geçici teminat Belediyemize irat kaydedilir.
7-) İstekliler Şartnamelerdeki yazılı belgeleri eksiksiz olarak sunmak zorundadırlar.
8-) Araçların satışı için rayiç bedeli üzerinden taleplilerden %3 nispetinde geçici teminat alınır. G. Teminat T.C Ziraat Bankasına yatırılıp makbuzu ihale Kom. Bşk.lığına tevdi edilecektir. Bu geçici teminat ihaleyi alan kişi tarafından satış bedeli üzerinden %6’ya tamamlanmak üzere kesin teminat mahsup edilir.
9-) Encümen Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlanen duyurulur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR