DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kadıköy'de 2009 model Mercedes-Benz ihale ile satılacaktır

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00925640
Şehir : İstanbul / Kadıköy
Yıl : 2009
Renk : Beyaz
Yayınlandığı Gazeteler

SON SAAT 07.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Araç satışı 1 Adet Otomobil
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
17.01.2019 13:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Doğuş Üniversitesi Uzunçayır Sok.No:2 Acıbadem-Kadıköy/İSTANBUL
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Satış

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İSTANBUL DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
ARAÇ SATIŞ İLANI

1 - İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER:
1.1 - İdarenin:
a) Adı : Doğuş Üniversitesi
b) Adresi : Acıbadem Uzunçayır Sok.No:2 Kadıköy/İSTANBUL
c) Telefon ve Faks Numarası : 4447997-0216 339 80 36
ç) Elektronik Posta Adresi : www.dogus.edu.tr
d) İlgili Personel : Bahri OLCAY
1.2 - İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve telefonlardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.
2 - İHALENİN KONUSU MALIN
2.1 - Niteliği, Türü ve Miktarı : Araç satışı 1 Adet Otomobil
2.2- İhale Tarih ve Saati : 17.01.2019 Perşembe Saat 13 :30
2.3- İhale Usulü : Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları İhale Yönetmeliği ,Açık İhale
2.4 - Plakası, markası, modeli, cinsi

S.N Plaka No Cinsi Markası ve tipi Modeli Renk Geçici Teminat Bedeli
1 34 EC 561 Otomobil Mercedes-Benz S320 CDI L 4 M 2009 Beyaz 10.000,00 TL

3 - İHALENİN YAPILACAĞI YER: Yukarıda özellikleri belirtilen araçların ihalesi, Doğuş Üniversitesi Uzunçayır Sok.No:2 Acıbadem-Kadıköy/İSTANBUL adresinde belirtilen tarih ve saatlerde yapılacaktır. Teklifler en geç yukarıda belirtilen tarih ve saatlere kadar aynı adreste bulunan 1. Blok 1. Kat Satın alma Müdürlüğüne teslim edilecektir.
İhale ile ilgili Şartname ve tüm detaylı bilgilere 444 79 97-1070 numaralı telefondan, Doğuş Üniversitesi’nden bizzat ve Doğuş Üniversitesi web sitesinde yer alan dokümanlardan ulaşabilirsiniz.
4 - İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI:
İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale tarih ve saatine kadar aşağıdaki evrakları hazırlayarak idareye teslim etmeleri gerekmektedir.
4.1 İstekli Gerçek Kişi İse:
a) Kanuni ikametgâh belgesi (Telefon ve varsa fax numarası belgeye eklenecektir),
b) Noter tasdikli imza beyannamesi,
c) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,
ç) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
d) Noter onaylı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi veya Onaylı Nüfus cüzdanı sureti,
e) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan alınmış Geçici teminat mektubu
4.2 - İstekli Tüzel Kişilik İse:
a) İsteklinin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamlardan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge,
b) Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirket adına ihaleye girecek kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname ve vekile ait imza sirküleri,
c) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve telefon bildirmesi ( Yazılı olarak),
ç) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan alınmış Geçici teminat mektubu
d) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
5 - İhaleye iştirak edenler şartnameyi kabul etmiş sayılırlar.
6 - İhale şartnamesinin posta yolu ile satışı yapılmayacaktır.
7 - İhale yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Doğuş Üniversitesi serbesttir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR