ERENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Erenler Belediyesi 2 adet araç satışı yapacaktır

ERENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
FORD FOCUS OTOMOBİL ve HİDROMEK KAZICI YÜKLEYİCİ KEPÇE
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.11.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Erenler Belediyesi Hacıoğlu Mah. Sakarbaba Cad. No: 28 Erenler/SAKARYA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Satış

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ERENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda muhammen bedeli ve geçici teminatı yazılı 2 adet araç satışı ihalesi, 26/11/2019 Salı günü, Belediye Encümeni huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile yapılacaktır.

İlgili Müdürlük : Mali Hizmetler Müdürlüğü
İlgili Adres : Hacıoğlu Mah. Sakarbaba Cad. No: 28 Erenler/SAKARYA
İlgili Telefon ve Faks : 0264 241 48 00 (3 Hat) – 0264 242 05 34
İhale Şartnamesi : Erenler Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü adresinde ücretsiz olarak görülebilir.

İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenen Belgeler :

 1. Gerçek Kişiler
  1. İlgili Kurumdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış Nüfus Cüzdanı Sureti.
  2. İlgili kurumdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış ikametgah senedi.
  3. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen Geçici Teminat Belgesi.
  4. Vekaleten iştirak edilmesi halinde Noter Tasdikli Vekaletname.
  5. Tebligat Adres Beyanı
 2. Tüzel Kişiler
  1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri.
  2. Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
  3. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen Geçici Teminat Belgesi.
  4. Vekaleten iştirak edilmesi halinde Noter Tasdikli Vekaletname.
  5. Tebligat Adres Beyanı

İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini inceleyip, araçların mevcut durumlarını göz önünde bulundurarak tekliflerini bu belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir. İsteklilerin teklif ettiği bedel üzerinden alınacak olan her türlü vergi, resim, harç, noter masrafı, tescil, plaka, motorlu taşıtlar vergisi, damga vergisi v.b. masraflar alıcıya aittir.

Keyfiyet ilan olunur.

SATIŞI YAPILACAK OLAN ARAÇLAR LİSTESİ
ARACIN CİNSİ PLAKASI MODEL YILI MARKASI GEÇİCİ TEMİNAT
(%3)
MUHAMMEN BEDEL KDV İHALE SAATİ
OTOMOBİL 54 AK 037 2007 FORD FOCUS 960,00-TL 32.000,00-TL + KDV 1% 14:00
KAZICI YÜKLEYİCİ KEPÇE 54-06-02 2006 HİDROMEK 2.190,00 -TL 73.000,00-TL + KDV 8% 14:00


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR