DENİZLİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Denizli İl Sağlık Müdürlüğü'nden satılık araçlar

DENİZLİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00872906
Şehir : Denizli
Yayınlandığı Gazeteler

DENİZLİ 08.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
DENİZLİ 10.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
8 adet Tofaş otomobil
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.10.2018 09:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Denizli İl Sağlık Müdürlüğü (Diş Hastanesi 3.ncü Kat ) toplantı salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

DENİZLİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE KAYITLI 8 ADET BİNEK ARACIN SATIŞ İHALESİ

İLAN

1-Müdürlüğümüzün aşağıda marka ve modelleri belirtilen tablodaki taşıtların satış ihaleleri 22/10/2018 tarihinde 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 45.nci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile belirtilen saatlerde yapılacaktır.

2-İhale ile ilgili idari şartname her gün mesai saatleri içinde Denizli İl Sağlık Müdürlüğü Ayniyat Birimi ve idarenin www.denizlisaglik.gov.tr internet adresinde bedelsiz görülebilir.Araçları görmek isteyenler ihale gününden 1 gün önce Müdürlük personeli refakatinde mesai saatleri içinde görebilirler.

3-İhalelere katılabilmek için isteklilerin;

  • Nüfus kayıt örneğini veya aslını ibraz etmek suretiyle nüfus cüzdanı örneğini,

  • 2018 yılında alınmış İkametgâh İlmühaberini,

  • Geçici teminatı KURUMUMUZDA VEZNE OLMAMASI NEDENİYLE T.C. HALK BANKASI KALEİÇİ ŞUBESİ TR 76 0001 2009 3190 0005 0000 16 NOLU HESABA HAVALE VEYA EFT ŞEKLİNDE yatırdıklarına dair makbuzları veya Bankalarca ve Özel Finans Kurumlarınca verilen (süresiz) geçici teminat mektubunu,

  • Tüzel Kişiler ise ayrıca, kayıtlı olduğu yerden alacakları yılı içinde onaylı oda sicil kaydı ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak kişiye verilmiş noter onaylı yetki belgesi ve imza sirkülerini ihale saatine kadar komisyona vermeleri gerekmektedir.


4- İstekliler 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihalenin başlama saati olan 09:30’dan önce İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydıyla iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.
5-İsteklilerin kendi adına veya tüzel kişi adına açık arttırmada hazır bulunmaları, istenildiğinde kimlik veya vekaletlerini komisyona ibraz etmeleri gerekmektedir.
6-Taşıt satış bedeli üzerinden tahakkuk edecek KDV ve Karar Pulu bedeli,satıştan ve tescil işlemlerinden doğacak her türlü vergi,harç,araç pulu bedeli,sigorta borcu bedeli,muayene borcu bedeli vb. bedellerden doğacak borçlar alıcıya aittir.
7-Satılacak araçlar mevcut halleri ile ihaleye çıkarılmıştır.Araçların çalıştırılması ve nakliyesi ile satış sonrası trafiğe uygunluk belgesi ve piyasa arz için alınması gereken belgeler ve izinler için yapılan tüm masraflar alıcıya ait olup ihale sonrası araçların çalışmaması/çalıştırılamaması veya yapılmış masrafların tahsili konularında idareden herhangi bir talepte bulunulamaz.
8-İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
9-İstekliler ekte sunulan Başvuru Mektubuna girmek istedikleri her araca ait plaka ve yatırdıkları teminat tutarlarına ait makbuzları teklif zarfı içinde imzalayarak komisyona sunacaklardır.Başvuru Mektubunda belirtilen araçların dışında başka bir aracın satış ihalesine katılamıyacaktır.
10-İhale Denizli İl Sağlık Müdürlüğü (Diş Hastanesi 3.ncü Kat ) toplantı salonunda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.
İlan olunur. …./…./2018

Sıra No

Cinsi

Marka/
Modeli

Model Yılı


Yakıt
Türü

Kurum Numarası-Plakası


Mevcut Durumu

Muhammen Bedeli (TL)

Geçici Teminat
(TL)

İhale Günü

İhale Saati

1

Otomobil

Tofaş

1994

Benzinli

20-SA-788

Çekme Belgeli

3.300

330

22.10.2018

09:30

2

Otomobil

Tofaş

1994

Benzinli

20-NF-110

Çekme Belgeli

3.500

350

22.10.2018

10:00

3

Otomobil

Tofaş

1994

Benzinli

20-ANE-14

Çekme Belgeli

3.300

330

22.10.2018

10:30

4

Otomobil

Tofaş

1994

Benzinli

20-PK-095

Çekme Belgeli

3.500

350

22.10.2018

11:00


5

Otomobil

Tofaş

1999

Benzinli

20-FH-486

Çekme Belgeli

4.500

450

22.10.2018

11:30

6

Otomobil

Tofaş

1998

Benzinli

20-EH-484

Çekme Belgeli

4.000

400

22.10.2018

13:30

7

Otomobil

Tofaş

1995

Benzinli

20-KC-030

Çekme Belgeli

3.600

360

22.10.2018

14:00

8

Otomobil

Tofaş

1997

Benzinli

20-DR-421

Çekme Belgeli

3.600

360

22.10.2018

14:30

1.NCİ KISIM SATIŞA ÇIKAN BİNEK ARAÇLARA İLİŞKİN TABLO

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR