BOZOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Bozova Belediyesine ait 3 adet araç satışı yapılacaktır

BOZOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01146651
Şehir : Şanlıurfa / Bozova
Yayınlandığı Gazeteler

BOZOVA''NIN SESİ 09.03.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
02.04.2020 10:00
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BOZOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞINCA SATIŞI YAPILACAK
TAŞINIR MALLAR

S.NO

PLAKA

MODELİ

MARKASI

MUHAMMEN BEDEL

GEÇ. TEMİNAT

İhale Usulü

Tarihi

Saati

Fiili DURUMU

1

63 KL 110

2000

Megane

12.000,00

2.400,00

Açık İhale

02.04.2020

10:00

Kullanılabilir

2

63 KR 987

1994

Massey Ferguson

15.000,00

3.000,00

Açık İhale

02.04.2020

10.15

Kullanılabilir

3

63 UF 164

2012

Tata

9.000,00

1.800,00

Açık İhale

02.04.2020

10.30

Kullanılabilir


Yukarıda Özellikleri belirtilen Taşınır malların satışı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık İhale Usulü ile, Başkanlık Makamında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.

  1. İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dâhilinde Yazı İşleri Servisinde bedelsiz olarak görülebilir.

  2. Taşınır mal satışlarındaki KDV, her türlü resim, harç ve vergi alıcıya aittir.

  3. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ikametgah senedi, nüfus cüzdanı örneği, özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden noterden tasdikli vekaletname, tüzel kişilerde yetkili makamdan 2020 yılı içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösterir belge, teklifte bulunacak kişilerin Tüzel Kişiliğe temsile yetkili olduklarını gösterir Noterden tasdikli Yetki Belgesi ve İmza Sirküleri ile birlikte ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

  4. Postayla yapılacak başvurularda tekliflerin ihale saatinden önce komisyon başkanlığına ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

  5. Geçici teminatın, bankalardan ve özel finans kurumlarından alınacak süresiz geçici teminat mektubu ile verilmesi halinde mektubun şekil ve içeriğinin 2886 Sayılı kanunun 27. maddesi ve bu kanun uyarınca yayınlanmış Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.

  6. Komisyonumuz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan Olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR