ANTALYA VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

Araç satışı yapılacaktır

ANTALYA VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
3 adet otomobil,2 adet kamyonet,1 adet otobüs satışı
İşin Yapılacağı Yer
:
Antalya - Muratpaşa
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
05.10.2018 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Antalya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ihale salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C
ANTALYA VALİLİĞİ
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı
ARAÇ SATIŞ İHALE İLANI

S.NO Plaka No
(Trafikten Çekilmiş )
Markası/
Cinsi
Modeli Model
Yılı
Kıymet Takdir Komisyonu
Muhammen Bedeli
Geçici Teminat İhale Tarihi İhale Saati
1 07 GBE 87 Opel insignia/ Otomobil Manuel vites, benzin, 2010 40.451,00 1.213,53 05/10/2018 14:30
2 07 HT 700 Mercedes/ Otomobil Otomatik vites, benzin, 1998 41.772,17 1.253,17 05/10/2018 14:40
3 07 BKK 26 Isuzu D-Max/
Kamyonet
Manuel vites, dizel, 2008 25.750,00 772,50 05/10/2018 14:50
4
07 BKK22 Isuzu D-Max/
Kamyonet
Manuel vites, dizel, 2008 25.950,00 778,50 05/10/2018 15:00
5 07 CSS 26 Opel Vectra/ Otomobil Manuel vites, benzin, 2001 17.711,21 531,34 05/10/2018 15:10
6 07 CEF 50 Isuzu MD 27 SA/Otobüs Manuel vites, dizel, 1998 13.500,00 405,00 05/10/2018 15:20

Yukarıda nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici teminat tutarları belirtilen, Antalya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına ait 6 (Altı) adet (1.- 6. sıra) aracın satış ihaleleri; 2886 Sayılı Kanun’un 45’nci Maddesi gereğince "Açık Teklif Usulü" ile, hizalarında belirtilen tarih ve saatlerde Antalya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ihale salonunda teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapılacaktır.
1- İhale ile ilgili dosyalar ve şartname mesai saatleri içerisinde Antalya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı İdari ve Mali İşler Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.
2- İhaleye iştirak edeceklerin, nüfus cüzdanı suretini, kanuni ikametgah adresini, geçici teminat makbuzunu (Yatırılacak Hesap, Ziraat Bankası Güllük Şubesi İBAN: TR36 0001 0025 7567 8545 4950 35) ibraz etmesi gerekmektedir. Tüzel kişilerin veya tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel Kişilerinin ise ayrıca tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına vermeleri zorunludur.
3-İstekliler ihale saatine kadar ihale komisyonuna ulaşması kaydıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
4- İhale bedelleri ihale kararının bildirilmesini izleyen günden itibaren 15 gün içinde peşin olarak ödenecektir.
5- Araçlar ile ilgili KDV ve her türlü vergi, resim ve harç v.b. alıcısına aittir.
6- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
7- Araçlar Antalya Valiliği Ek Hizmet Binası Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığı Saha Amirliğinde görülebileceklerdir.
8- Türkiye genelinde ihale bilgileri http://www.antalyayikob.gov.tr adresinden öğrenilebilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR