ADANA MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Adana Batı Emlak Müdürlüğü'nden satılık 9 adet araç

ADANA MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Muhtelif nitelikli 9 adet araç
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.12.2018 09:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Adana Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Batı Emlak Müdürlüğünce, Defterdarlık Hizmet Binasının zemin katında bulunan Eğitim Salonunda (İhale Salonu)
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ADANA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

BATI EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ'NCE SATIŞI YAPILACAK ARAÇLAR

S.
NO
DOSYA
NO
CİNSİ MARKASI MODEL
YILI
ŞASE
SERİ NO
MOTOR
SERİ NO
BULUNDUĞU YER TAHMİN EDİLEN
BEDELİ (TL)
GEÇİCİ TEMİNATI
(TL)
İHALE
TARİHİ
İHALE
SAATİ
1 42-2018/186 Otomobil Renault 1985 1016502 CIJ791R011151 Atakent Mah.Eski İl Özel İdaresi Kaçak Akaryakıt Sahası 2.700,00 810,00 19.12.2018 09:30
2 42-2018/222 Otomobil Renault 1999 VF1L17905TR615520 C1J79R404091 Defterdarlık Otoparkı 7.500,00 2.250,00 19.12.2018 10:00
3 42-2018/18 Kamyonet (Çift Kabinli) Mazda 1999 JM7UFY0W5W0138876 WL404441 Defterdarlık Otoparkı 17.500,00 5.250,00 19.12.2018 10:30
4 42-2015/509-1 Çekici Renault 2008 VF624GPA000015502 130590 Havutlu Mah.İl Sağlık Md.Depo İkmal ve Tek.Des.Birimi 52.000,00 15.600,00 19.12.2018 11:00
5 42-2015/509-2 Yarı Römork(Frigofrik Kasa) Fruehauf 2002 NMFCAJAAA2F010902 -- Havutlu Mah.İl Sağlık Md.Depo İkmal ve Tek.Des.Birimi 16.500,00 4.950,00 19.12.2018 11:30
6 42-2017/1028 Otomobil Tofaş-Fiat 1997 NM4131B0001118710 131D10166378901 Atakent Mah.Eski İl Özel İdaresi Kaçak Akaryakıt Sahası 7.500,00 2.250,00 19.12.2018 14:00
7 42-2018/131-1 Özel Amaçlı (Ambulans) Ford 1998 SFALXXDJVLWY77216 WY77216 Atakent Mah.Eski İl Özel İdaresi Kaçak Akaryakıt Sahası 13.000,00 3.900,00 19.12.2018 14:30
8 42-2015/915 Minibüs Volkswagen 2001 WV2ZZZ70Z1H052079 ACV267204 Atakent Mah.Eski İl Özel İdaresi Kaçak Akaryakıt Sahası 11.000,00 3.300,00 19.12.2018 15:00
9 42-2018/345 Kamyonet (Çift Kabinli) Isuzu 1999 JAATFS54HX7104016 662428 Atakent Mah.Eski İl Özel İdaresi Kaçak Akaryakıt Sahası 22.500,00 6.750,00 19.12.2018 15:30
1- Yukarıda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen taşınırlar (araçlar), 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulüyle satışları yapılmak üzere ihaleye çıkarılmıştır.
2- Satışa sunulan taşınırların(araçlar) Adana Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Batı Emlak Müdürlüğünce, Defterdarlık Hizmet Binasının zemin katında bulunan Eğitim Salonunda (İhale Salonu) hizasında gösterilen tarih ve saatte satış ihalesi yapılacaktır.
3- Satışa ilişkin şartname Batı Emlak Müdürlüğünde mesai saatleri dahilinde bedelsiz olarak görülebilir.
4- İhaleye iştirak etmek isteyenlerin; geçici teminat makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna göre (mevduat veya katılım bankalarından alacakları) süresiz geçici teminat mektubu (Her teminat mektubunda; ihale tarihinin ve taşınır ihalesi için verildiğini içerir bilgilerin ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de yazılması zorunludur), ikametgah ilmuhaberi, nüfus cüzdan örneği, T.C.Kimlik Numarası, özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden noter tasdikli vekaletname, tüzel kişilerde idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluşundan 2018 yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi, Vergi Kimlik Numarası ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduğunu gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnamelerini ihale saatinden önce ilgili ihale komisyonuna teslim ederek ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları, gerekmektedir.
5- İsteklilerin ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını aynı kanunun 46. maddesine göre posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderebilirler. Postadan doğacak gecikmeler kabul edilmez.
6- Taşınırların (araçların) satış bedelleri peşin olup, ihale bedeli üzerinden ayrıca alınacak olan KDV, diğer vergiler ve trafiğe uygunluk belgesi alınması alıcıya aittir.
7- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
8- İsteklilerin, ihale tarihinden önce İdaremize müracaat etmeleri halinde taşınırlar yerlerinde gösterilecektir.
İlan olunur.
TÜRKİYE GENELİNDE İHALE BİLGİLERİ https://adana.cbs.gov.tr adresinden öğrenilebilir.
BİLGİ İÇİN İRTİBAT TELEFONU : 0(322) 458 83 70 (12 55 -11 31)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR