GÜRSU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

7 adet otomobil, kamyonet ve iş makinelerinin satışı yapılacaktır

GÜRSU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01113630
Şehir : Bursa / Gürsu
Yıl : 2000
Motor Hacmi : 1801 - 2000 cm3
Plaka & Uyruk : Türkiye (TR) Plakalı
Yayınlandığı Gazeteler

A GAZETE 09.01.2020
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
A GAZETE 11.01.2020
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.01.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Zafer Mah. Beşevler Cad. No:5 Gürsu/Bursa’daki Belediye Hizmet Binası Toplantı Odasında
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GÜRSU BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

Belediyemiz envanterine kayıtlı muhtelif özelliklerde 7 adet otomobil, kamyonet ve iş makinelerinin satılması işi , 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35(c) maddesi açık teklif usulü ile ihaleye konulmuştur.
İhalesi 21/01/2020 Salı günü saat 10:00 da Zafer Mah. Beşevler Cad. No:5 Gürsu/Bursa’daki Belediye Hizmet Binası Toplantı Odasında yapılacaktır.

Satışı Yapılacak Araçlar Listesi
DEMİRBAŞ NO PLAKASI MARKASI MODEL MOTOR
NO
ŞASİ NO TAHMİNİ DEĞERİ GEÇİCİ
TEMİNAT
229 16 APA 01 Renault Laguna 2.0 Otomobil 2000 F4RF780 C010002 VF1B56P 6522446976 11.625,00 TL 348,75 TL
5382 16 APA 02 Tofaş Fiat Kartal SLX Otomobil 1993 131D10166059489 NM4131B0000722029 6.500,00 TL 195,00 TL
5364 16 APA 17
(Çekme Belgeli)
Mercedes Benz Özel Amaçlı(Cenaze Aracı) 1991 60201114011230 WDB6024621P141248 3.500,00 TL 105,00 TL
7512 16 APA 29 BMC Levend 60 BDT Tenteli Kasa Kamyonet 2004 18V823BD70863 NMC600BDTSH101436 9.000,00 TL 270,00 TL
5603 16 APA 69 BMC Levend BDC Kamyonet 2004 18V823BD70495 NMC600BDCSH100510 7.875,00 TL 236,25 TL
5004 16 APA 70 BMC Levend BDC Çift Kabinli Kamyonet 2004 18V823BD70496 NMC600BDCSH100511 8.125 ,00 TL 243,75 TL
86 GÜRSU 1110 CAT Grayder 120 G 1985 7211572 087V07510 60.750,00 TL 1.822,50 TL

Satış listesinde yer alan her bir araç listedeki sıraya uygun olarak tahmini değer+KDV ilave edilerek ayrı ayrı ihale edilecektir.
İhale dökümanı Zafer Mah. Beşevler Cad.No:5 Gürsu/Bursa’daki Belediye Hizmet Binası Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nde görülebilir veya KDV dahil 100,00 TL bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir.
İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler:
1- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
2- Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi vermesi,
a) Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkar Siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge veya kimlik belgesi (nüfus kağıdı veya nüfus cüzdan örneği),
b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
3- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
a) Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli imza beyannamesi,
b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri,
İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi,
İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi vermesi,
4- İhale dokümanının alındığını gösterir belge (makbuz)
5- Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (2.) ve (3.) maddelere göre temin edecekleri belgeler,
6) Telefon veya faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
7) İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
İstekliler yukarıda belirtilen belgeleri ihale tarih ve saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.
İdare, gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir.


ADRES : TELEFON: 0-224-371 50 00
Gürsu Belediye Başkanlığı
Zafer Mah. Beşevler Cad. No:5
Gürsu/BURSA İLAN OLUNUR


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR