MALATYA BÜYÜKŞEHİR  BELEDİYESİ ULAŞIM VE TOPLU TAŞIMA İNŞAAT

6 adet 2018 model Skoda Süper B otomobil ihale ile satılacaktır

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM VE TOPLU TAŞIMA İNŞAAT

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
5 (beş) adet Skoda SÜPER B 1.6 TDI CR DSG GREEN TEC 120 ACTİVE tip otomobil ve 1 (bir) adet Skoda OCTAVİA 1.6 TDİ CR 115 STYLE tip otomobil
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.05.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Hoca Ahmet Yesevi Mah. Şehir Mezarlığı Cad. No:4/3 Yelşilyurt/MALATYA
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MOTAŞ AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT 6 ADET OTOMOBİL SATILMASI İŞİ

  1. Malatya Büyükşehir Belediyesi Motaş A.Ş’ye ait olan 6 adet binek otomobil satış ihalesi listede gösterilen tarih ve saatte Hoca Ahmet Yesevi Mah. Şehir Mezarlığı Cad. No:4/3 Yelşilyurt/MALATYA adresinde şirketimiz binası içerisinde bulunan Toplantı Salonunda, ihale komisyonu huzurunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre "Açık Teklif Usulü” ile yapılacaktır.

  2. İhale edilecek işin özellikleri, tahmin edilen bedeli, geçici teminat miktarı, ihale tarihi ve saati aşağıda belirtilmiştir.

  3. İhaleye çıkarılan satış işi ile ilişkin ihale dosyası 100,00 TL dosya bedeli karşılığında, Motaş A.Ş. Sözleşmeler Şefliğinden alınabilir. Araçların güncel ekspertiz raporları dosyadadır.

SıraNo

BULUNDUĞU YER

MODEL

MARKA

TİPİ

PLAKA

TAHMİN EDİLEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT (%3)

İHALE TARİH VE SAAT

1MALATYA2018SKODAOTOMOBİL

44BL337-44BL339-44BL488-44BL489-44BL499-44BL338800.000,00 TL24.000,00TL22/05/2019 -14:00

  1. 5 (beş) adet Skoda SÜPER B 1.6 TDI CR DSG GREEN TEC 120 ACTİVE tip otomobil ve 1 (bir) adet Skoda OCTAVİA 1.6 TDİ CR 115 STYLE tip otomobil olmak üzere toplam 6 adet otomobilin satılması ihalesidir. Otomobillerin yakıt cinsi motorindir. Otomobiller çalışır haldedir. Otomobillere blok şekilde teklif verilecek olup tek tek ihale edilmeyecektir.

  1. İhaleye katılmak isteyenlerin;

  1. Nüfus cüzdan sureti ve kimlik fotokopisi (Gerçek kişiler için) ile Kanuni İkametgâh belgesi, Tebligat için kullanılacak adres,

  2. İmza Sirküleri,a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

C) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’na onaylanmış olması gereklidir.)
D) Geçici Teminatın yatırıldığına dair makbuz veya süresiz banka teminat mektubunu (2886 S.K. 27 Maddesi gereği süresiz ve limit içi olmalı ve banka teyit yazısı ile ibraz edilmesi gerekmektedir.)İhaleyle ilgili şartnamenin alındığına dair makbuz, belgeyi ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına vermeleri zorunludur.
E) Otomobiller Hoca Ahmet Yesevi Mah. Şehir Mezarlığı Cad. No:4/3 Yelşilyurt/MALATYA MOTAŞ AŞ. Garajında görülebilir.
6-İstekliler ihale saatine kadar ihale komisyonuna ulaşması kaydıyla, İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını iadeli taahütlü posta ile de gönderebilirler, postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
7- Araç almaya hak kazananlar ihale kararının açıklanmasından sonra ki 7 (yedi) gün içinde teklif ettikleri araç bedelini peşin olarak MOTAŞ A.Ş Genel Müdürlüğü Banka Hesabına yatıracaktır. Araçlar ile ilgili KDV ve her türlü vergi, resim, damga vergisi ve harç v.b.yasal giderler alıcısına aittir.
9- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR