MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

5 adet elektrikli, otomatik vites Fluence otomobilin satışına ilişkin ihale

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00715598
Şehir : Manisa / Yunusemre
Yıl : 2012
Renk : Beyaz
Yakıt : Hybrid
Vites : Otomatik
Yayınlandığı Gazeteler

MANİSA''DA GÜNEBAKIŞ 08.12.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
MANİSA''DA GÜNEBAKIŞ 12.12.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
KARAR 09.12.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
5 tane araç satışı yapılacaktır
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.12.2017 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Merkez Efendi Mahallesi, 3819 Sk. No:80/B Yunusemre/Manisa
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Ulaşım Dairesi Başkanlığı
ARAÇ SATIŞ İHALE İLANI

S.No Plaka No Markası Modeli Model Yılı Muhammen Bedeli Geçici Teminat İhale Tarihi İhale Saati
1 45 M 1308 Renault Fluence, Beyaz, Elektrikli, Otomatik Vites 2012 44.500 TL (KDV Dâhil) 1335.00 TL 20 Aralık 2017 15.00
2 45 M 1317 Renault Fluence, Beyaz, Elektrikli, Otomatik Vites 2012 44.500 TL (KDV Dâhil) 1335.00 TL 20 Aralık 2017 15.00
3 45 M 1327 Renault Fluence, Beyaz, Elektrikli, Otomatik Vites 2012 44.500 TL (KDV Dâhil) 1335.00 TL 20 Aralık 2017 15.00
4 45 M 1335 Renault Fluence, Beyaz, Elektrikli, Otomatik Vites 2012 44.500 TL (KDV Dâhil) 1335.00 TL 20 Aralık 2017 15.00
5 45 M 1337 Renault Fluence, Beyaz, Elektrikli, Otomatik Vites 2012 44.500 TL (KDV Dâhil) 1335.00 TL 20 Aralık 2017 15.00

Yukarıda nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici teminat tutarları belirtilen, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait Beş (5) adet (1.-5. sıra) aracın satış ihaleleri; 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince "Açık Teklif Usulü" ile hizalarında belirtilen tarih ve saatlerde Merkez Efendi Mahallesi, 3819 Sk. No:80/B Yunusemre/Manisa adresinde bulunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı ana binası yedinci katında, Encümen salonunda teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapılacaktır.
1. İhale ile ilgili dosyalar ve şartname mesai saatleri içerisinde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Ulaşım Dairesi Başkanlığında (2. Anafartalar Mahallesi, 1537 Sokak, No:4 Şehzadeler/MANİSA) adresinde bedelsiz olarak görülebilir.
2. İhaleye iştirak edeceklerin, nüfus cüzdanı suretini, kanuni ikametgâh adresini, geçici teminat makbuzunu ibraz etmesi gerekmektedir. Tüzel kişilerin veya tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel Kişilerinin ise ayrıca tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına vermeleri zorunludur.
3. Geçici teminat tespit edilen bedelin bir adet araç satışı için 44.500 TLx%3 üzerinden 1335.00 TL.dir. 2886 sayılı kanun hükümlerine uygun olarak geçici teminat verilmesi zorunlu olup, ilgili kanunun 26. Maddesi hükümleri gereği her türlü banka teminat mektubu süresiz olacaktır.
3. İstekliler ihale saatine kadar ihale komisyonuna ulaşması kaydıyla, İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
4. İhale bedelleri ihale kararının bildirilmesini izleyen günden itibaren 15 gün içinde peşin olarak ödenecektir.
5. Araçlar ile ilgili KDV ve her türlü vergi, resim ve harç vb. alıcısına aittir.
6. Araçlar Renault Mais Bornova/İZMİR yetkili servisinde muhafaza edilmektedir.
7. İhale Komisyonu (Manisa Büyükşehir Belediye Encümeni) ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR