YATAĞAN MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ

1998 model Mazda minibüs kaymakamlıktan satılıktır

YATAĞAN MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00888005
Şehir : Muğla / Yatağan
Yıl : 1998
Yayınlandığı Gazeteler

DEMEÇ 02.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Araç satışı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.11.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Milli Emlak Servisinde
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

YATAĞAN KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ


Aşağıda özelikleri belirtilen taşınır mal satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile satışı yapılacaktır. İhale aşağıda belirtilen tarih ve saatte Milli Emlak Servisinde toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. Katılımcılardan istenecek belgeler ve diğer hususlar:

1-İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için gerçek kişilerde, yasal yerleşim yeri belgesi ile Nüfus cüzdanı veya tasdikli örneği, T.C. Kimlik numarası, tüzel kişilerde ise 2018 yılı içinde Ticaret ve Sanayi Odasından veya ilgili diğer kurumlardan alınmış sicile kayıtlı olduğuna dair belge, vergi kimlik numarası, noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri, ihaleye vekaleten gireceklerin nüfus kayıt örneği noter tasdikli vekaletname örneği ile ayrıca satın almak istedikleri taşınır mala ait yatıracakları geçici teminat makbuzunu veya banka teminat mektubunu teyit yazısı ile birlikte ihale başlama saatine kadar Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri zorunludur. Banka teminat mektubu verilmesi halinde teminat mektubun geçici süresiz limit içi olması ve teyit yazısının ibrazı gerekir.

2-Posta ile müracaatlarda teklifin ihale saatine kadar komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden Komisyon sorumlu değildir.

3-Telefaksla ve elektronik posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

4 İhaleye ilişkin şartnameler ve ekleri mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak Yatağan Milli Emlak Servis Şefliğinden görülebilir.

5-Komisyon ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.

6-Araca ait Aracın satış işlemleri ile ilgili her türlü vergi resim harç alıcı tarafından ödenecektir. Peşin satışı yapılacaktır. İrtibat Tel: 0252 572 51 01

İLAN OLUNUR.

S.N SIRA NO CİNSİ MARKASI-TİPİ DURUMU ŞAŞİ NO MOTOR NO TAHMİNİ BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT
BEDELİ
İHALE TARİHİ
VE SAATİ
ARACIN BULUNDUĞU YER


1
42/195 Gri renkli Minibüs çok amaçlı Mazda 1998 Model 06ZZS23 plakalı araç Ekonomik ömrünü doldurmuş araç JM7SRY02300103585 R2716202 3500,00 TL 700,00 TL 23.11.2018/Saat 10.00 Yatağan Yediemin Uygun Otoparkında mevcut

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR