ANTALYA PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

17 adet araç ihale açık arttırma usulüyle satılacaktır

Kurum Hakkında

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00493600
Şehir : Antalya
Yayınlandığı Gazeteler

AKDENİZ GERÇEK 24.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü, Miktarı
:
Başmüdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılmakta iken, ekonomik ömrünü doldurmuş olması nedeniyle, tasfiyesi kararlaştırılan 17 adet araç açık artırma suretiyle satılacaktır.
İhale Tarihi
:
20.12.2016 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer
:
Antalya PTT Başmüdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü  6. kat 602 no’lu oda
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Satış

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ANTALYA PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜNDEN

1) İdarenin adı: Antalya PTT Başmüdürlüğü

2) Adresi, telefon ve varsa faks numarası: Deniz Mh. Güllük Cd. No:5 ANTALYA

Tel: 0.242.244 01 98 – Dahili 1615 Faks: 0.242.244 01 94

3) İhalenin adı, niteliği, türü, miktarı: Başmüdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılmakta iken, ekonomik ömrünü doldurmuş olması nedeniyle, tasfiyesi kararlaştırılan 17 adet araç açık artırma suretiyle satılacaktır.

MARKASI

CİNSİ

MODELİ

PLAKA NO

RENGİ

TAHMİNİ BEDEL (TL) KDV HARİÇ

REVİZYON DURUMU

FİAT Doblo 1.9

K.kasa kamyonet

2003

07AFV14

SARI

10.500,00

İyi

FİAT Doblo 1.9

K.kasa kamyonet

2003

07AFV16

SARI

10.500,00

İyi

FİAT Doblo 1.9

K.kasa kamyonet

2003

07AFV17

SARI

10.500,00

İyi

FİAT Doblo 1.9

K.kasa kamyonet

2003

07AFV18

SARI

10.500,00

İyi

FİAT Doblo 1.9

K.kasa kamyonet

2003

07AFV19

SARI

10.500,00

İyi

FİAT Doblo 1.9

K.kasa kamyonet

2003

07AFV20

SARI

10.500,00

İyi

FİAT Doblo 1.9

K.kasa kamyonet

2003

07AFV24

SARI

9.500,00

İyi

Ford Transit

K.kasa kamyonet

1998

07CAS84

SARI

12.500,00

İyi

Peugeot Partner 1.9D

K.kasa kamyonet

2001

07CYA02

SARI

7.500,00

İyi

Peugeot Partner 1.9D

K.kasa kamyonet

2001

07CYA03

SARI

7.500,00

İyi

Peugeot Partner 1.9D

K.kasa kamyonet

2001

07CYA04

SARI

6.500,00

İyi

Peugeot Partner 1.9D

K.kasa kamyonet

2001

07CYA05

SARI

7.500,00

İyi

Peugeot Partner 1.9D

K.kasa kamyonet

2001

07CYA06

SARI

7.500,00

İyi

FİAT Doblo JTD

K.kasa kamyonet

2004

07SF118

SARI

12.500,00

İyi

FİAT Doblo JTD

K.kasa kamyonet

2004

07SV445

SARI

12.500,00

İyi

FİAT Doblo JTD

K.kasa kamyonet

2004

07VL397

SARI

12.500,00

İyi

FİAT Doblo JTD

K.kasa kamyonet

2004

07VY134

SARI

12.500,00

İyi

4) İhale usulü : Açık artırma

5) ihale tarih ve saati :20/12/2016 günü saat : 10/00’da

6) Tekliflerin nereye verileceği: Antalya PTT Başmüdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü 6. kat 602 no’lu oda

7) İsteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterleri :

1.İsteklilerce hazırlanacak Tebligat adres beyanı.

2.Özel ve Tüzel kişileri temsilen ihaleye iştirak edecek alıcıların yetkisine haiz olduklarını gösterir Noterden tasdikli vekaletname ve imza sirküleri verilecektir.

3.Talep edilen araç sayısı kadar geçici teminatı, ihale günü belirtilen saate kadar, nakit olarak Antalya PTT Başmüdürlüğü Muhasebe Müdürlüğü veya herhangi bir PTT Müdürlüğü Veznesine yatırarak, teminatı yatırdığına dair makbuzu ihale zarfının içine koyacaklardır.

4. Bu ihaleye ait şartname, Antalya PTT Başmüdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü Deniz Mah. Güllük Cad. No: 5 Kat : 6 - 602 Muratpaşa / ANTALYA adresinden 30.00 .-TL karşılığında temin edilecek olup, Şartnameyi satın aldığına dair şartname teklif zarfı içine konulacaktır. İhale şartnamesini alan her istekli ihale şartlarını kabul etmiş sayılır

8) Tekliflerin geçerlilik süresi: 60 gün

9) İş artırım şartları: İştirakçiler araç başına istenilen geçici teminat miktarını yatırmak kaydıyla istedikleri araç sayısı kadar ihaleye katılabilirler.

10) İhale konusu işin tamamına veya bir kısmına teklif verilmesi: Geçici teminatın yatırılması şartıyla işin tamamına teklif verilebileceği gibi seçtikleri araç teklif verilebilir.

11) Vergi, resim ve harçlar ile sözleşme ile ilgili diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği :

a) Vergi Dairesi harçları ile trafik alım-satım ve plaka devir işlem masrafları.

b) Bu satışla ilgili her türlü vergi, resim ve harçlar, Alıcıya aittir.

12) Geçici ve kesin teminat oranları ile teminatlara ait şartlar:

a) Bu satışa ait geçici teminat, her araç için muhammen bedel üzerinden % 15’dir.(Muhammen bedel x %15) İhaleye katılıp, ihale kendisinde kalan alıcı, aracını teslimat süreci içerisinde almaz ise geçici teminatı protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın Başmüdürlüğümüzce irat kaydedilir.

b) İhaleyi kazanamayanların geçici teminatları, ihale sonuçlandıktan sonra kendilerine iade edilir.

13) İhale gününden önce ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbest olduğu: Kurum ihalenin herhangi bir safhasında, ihaleyi iptal etme, tehir etme veya gerçekleştirmekte serbest olup, istekliler itiraz hakkına sahip değildir.

14) İhale teklif zarfları 20/12/2016 günü saat :10:00’da kadar Antalya PTT Başmüdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü Deniz Mah. Güllük Cad. No: 5 Kat : 6 - 602 Muratpaşa / ANTALYA adresine elden teslim edilebilir:

15) İhale konusu işin yapılma yeri, teslim şartları: 20/12/2016 günü saat : 10:00’da açık arttırma usulü ile Antalya PTT Başmüdürlüğünde yapılacaktır.

16) Satılacak araçlar : iş günlerinde 09.00-12.30 / 13.30-16.30 saatleri arasında park edildiği yerde, Konyaaltı Arapsuyu mevkii Antalya Posta İşleme Merkezi Müdürlüğü bahçesinde görülebilir. Alıcılar aracı hiçbir şekilde deneme ve çalıştırma işlemine tabi tutulamaz, aracın ön camında yazılı bulunan mevcut durumunu kabul etmiş sayılırlar ve herhangi bir ilave talepte bulunamazlar.

17) Ödeme yeri: Antalya PTT Başmüdürlüğü Muhasebe Müdürlüğü’dür.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR