OLTU MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ

Kullanılabilir motosiklet ve hurda malzemeler satılacaktır

OLTU MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01036497
Şehir : Erzurum / Oltu
Yayınlandığı Gazeteler

OLTU GÖZLEM 07.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.08.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Oltu Kaymakamlığı Milli Emlak Servisi Şefliği İhale Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Pazarlık Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

OLTU KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK SERVİS ŞEFLİĞİ TAŞINIR MAL SATIŞI

A-) KULLANILABİLİR MOTOSİKLETLER
SIRA NO PLAKA NO CİNSİ MARKA FİİLİ DUURUMU ŞASE NO TAHMİNİ
BEDEL (TL)
GEÇİCİ
TEMİNAT (TL)
İHALE
TARİHİ
İHALE
SAATİ
BULUNDUĞU YER
1 TESCİLSİZ MOTOSİKLET MONERO -150 KULLANILACAK DURUMDA LJ4CJ15K66J602560 750,00 225,00 21.08.2019 10.00 OLTU OTOPARKI
2 TESCİLSİZ MOTOSİKLET MONDİAL SFC 150 KULLANILACAK DURUMDA 15YTOKA161133912 1.100,00 330,00 21.08.2019 10:10 OLTU OTOPARKI
3 TESCİLSİZ MOTOSİKLET MONERO 200 KULLANILACAK DURUMDA LAEMMK46066013845 1.400,00 420,00 21.08.2019 10:20 OLTU OTOPARKI
4 TESCİLSİZ MOTOSİKLET KANUNİ BRATON S125 KULLANILACAK DURUMDA NMZVAN93C12050189 1.800,00 540,00 21.08.2019 10:30 OLTU OTOPARKI
5 TESCİLSİZ MOTOSİKLET MONDİAL 125 AGK KULLANILACAK DURUMDA NMUOJZF4111022760 1.300,00 390,00 21.08.2019 10:40 OLTU OTOPARKI
6 TESCİLSİZ MOTOSİKLET MONDİAL SFC 100KUP KULLANILACAK DURUMDA NMUSCGZF431507431 550,00 165,00 21.08.2019 10:50 OLTU OTOPARKI
7 TESCİLSİZ ELEKTRİKLİ
MOTOSİKLET
ARORA KULLANILACAK DURUMDA BL20140066 1.100,00 330,00 21.08.2019 11:00 OLTU OTOPARKI
8 TESCİLSİZ MOTOSİKLET MONDİAL 125 SGK KULLANILACAK DURUMDA NMUMGJZF301200628 1.800,00 540,00 21.08.2019 11:10 OLTU OTOPARKI
9 TESCİLSİZ MOTOSİKLET BİSAN KULLANILACAK DURUMDA NLB503FBA6B900018 2.500,00 750,00 21.08.2019 11:20 YILDIZ OTOPARKI
10 25 AC 378 TRAKTÖR SHIBAURA TRAFİKTEN ÇEKMELİ SD400H19843 5.000,00 1.500,00 21.08.2019 11:30 İLÇE TARIM VE HAYVANCILIK
MD.
11 53 AT 942 MOTOSİKLET MONDİAL TRAFİKTEN ÇEKMELİ NMUADJKF231000124 1.500,00 450,00 21.08.2019 11:40 OLTU OTOPARKI
12 TESCİLSİZ MOTOSİKLET MOTORAN KULLANILACAK DURUMDA NMMCBA1S1CA103514 1.300,00 390,00 21.08.2019 11:50 OLTU OTOPARKI
B-) HURDA MOTOSİKLETLER
PLAKA NO CİNSİ MARKA TİPİ MARKASI TAHMİNİ
BEDEL (TL)
GEÇİCİ
TEMİNAT (TL)
İHALE
TARİHİ
İHALE
SAATİ
BULUNDUĞU YER
13 32 Adet
(Tahminen 2.500kg)
MOTOSİKLET
HURDASI
MUHTELİF MUHTELİF 16.250,00 4.875,00 21.08.2019 13:10 YILDIZ OTOPARKI
C-) HURDA DEMİR
CİNSİ MİKTARI TAHMİNİ
BEDEL (TL)
GEÇİCİ
TEMİNAT (TL)
İHALE
TARİHİ
İHALE
SAATİ
BULUNDUĞU YER
14 MUHTELİF HURDA DEMİR 10.000kg (Kesin Miktarı Tartım Sonucu Belli Olacak) 20.000,00 6.000,00 21.08.2019 13:20 MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ, ANADOLU LİSESİ
MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ
D-)BOŞ MAKARON
CİNSİ MİKTARI TAHMİNİ
BEDEL (TL)
GEÇİCİ
TEMİNAT (TL)
İHALE
TARİHİ
İHALE
SAATİ
BULUNDUĞU YER
14 MUHTELİF CİNS BOŞ MAKARON 6.031 Adet 26.148,00 7.844,00 21.08.2019 13:30 MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ

1) Yukarıda nitelikleri ve bulunduğu yerleri belirtilen taşınır malların satış ihaleleri, İlanın (A) bölümünde bulunan Motosikletler ve (D) bölümünde bulunan Boş Makaronlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile (B) ve (C) bölümünde bulunan hurda taşınır mallar 2886 Sayılı Kanunun 51/a maddesine göre Pazarlık Usulü ile karşılarında yazılı tarih ve saatlerde, hizalarında belirtilen tahmini bedeller üzerinden Oltu Kaymakamlığı Milli Emlak Servisi Şefliği İhale Salonunda teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapılacaktır. ( Oltu Kaymakamlığı Hükümet Konağı 1. Kat OLTU-ERZURUM )
2) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a) Geçici teminat yatırmaları (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırlanmış süresiz ve limit içi düzenlenen, işin özelliği belirtilen, teyit yazısı ile birlikte teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri),
b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,
c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını içeren nüfus cüzdan suretini (fotokopi) vermeleri, (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir) tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imzalı sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.
3) İhalelere ait dosya ve ekleri mesai saatleri dahilinde Oltu Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinde, Satışa konu taşınır mallar ilanda bulunduğu belirtilen yerlerde görülebilir.
4) Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaştırılması şarttır. Postada meydana gelebilecek geçikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.
5) Geçici teminatlar (nakti) İdareye başvurulmadan Oltu Malmüdürlüğü veznesine yatırılabilir.
6-) İlanın ( A ) bölümünde belirtilen Motosikletlerin satış bedeli üzerinden KDV Kanunu uyarınca KDV ve Damga Vergisi alınacaktır.
7-) İlanın ( D ) bölümünde belirtilen taşınır malların satış bedeli üzerinden KDV Kanunu uyarınca ayrıca KDV alınacaktır.
8-) Listenin (B) bölümünde 13 nci sırasında bulunan motosikletlerin ihalesine katılmak isteyenlerin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden alınan Atık Toplama, Çevre izin ve Lisans belgesine sahip olmaları ve ibraz etmeleri gerekmektedir
9-)Listenin (B) bölümünde13 üncü sırada bulunan hurda motosikletlerin Karayolları Trafik Yönetmeliği hükümlerine göre tekrar trafik tescil işlemi yapılamaz. Söz konusu araçlar onarımla yenilenseler bile tescil edilemezler, Araçların trafiğe çıkarılması durumunda idarenin herhangi bir sorumluluğu bulunmayacak olup, olası doğacak her türlü sorumluluktan alıcı mesül olacaktır.
10-) Listenin (D) bölümündeki taşınır malların ihalesine katılmak isteyen isteklilerin 4733 sayılı Kanun gereği TAPDK belgesine sahibi olmaları ve İbraz etmeleri gerekmektedir.
11)- İhaleye katılanlar satışa çıkarılan taşınır maları ve motosikletleri görmüş ve ona göre fiyat teklif etmiş sayılacakları için taşınır malın evvelce mevcut kusurlarından dolayı idaremizce hiçbir sorumluluk kabul edilemez.
12)-İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR