AFYONKARAHİSAR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Hurda araç satışı yapılacaktır

AFYONKARAHİSAR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00875566
Şehir : Afyonkarahisar / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

HİSAR 11.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
AFYON TÜRKELİ 15.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.10.2018 14:10
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni
İLAN

AFYONKARAHİSAR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNDEN HURDA ARAÇ SATIŞI

İhale Tarihi : 23/10/2018 Salı Günü İhale Yeri ve Saati : Satış Salonu/Saat:14.10
Parti
No
Deposu Cinsi Plakası TCO No Muh.Bed. Teminat. % 3
1 Müdürlük Oto Parkı 4x4 ISUZU - Pick_up (Mod:1999) 03 EL 140 03.06.0210 13.000,00 390,00
2 Gazlıgöl Orman Deposu, 185 Tip İki tekerlekli Honda motosiklet (model:2001) 43 LF 669 19.02.0247 2.000,00 60,00
3 Gazlıgöl Orman Deposu, 185 Tip İki tekerlekli Honda motosiklet (model:2001) 43 LF 668 19.02.0246 2.000,00 60,00
4 Gazlıgöl Orman Deposu, XL 185 S KROS Tip İki tekerlekli Honda motosiklet (model:2001) 03 VB 388 19.02.0290 2.000,00 60,00
Toplam 19.000,00 570,00

1- Yukarıda cins ve miktarı yazılı, İşletme Müdürlüğümüz demirbaşlarında kayıtlı iken terkin edilerek satışına karar verilen 4 adet (Ekonomik ömrünü Tamamlamış) hurda araç muhammen bedel üzerinden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45 maddesi ve Döner Sermayeli kuruluşlar ihale yönetmeliği 39 maddesi hükümlerine göre açık teklif usulüyle satışa çıkarılmıştır.
2- Açık Teklif usulü satışa çıkarılan araçlar 23/10/2018 tarihinde Salı günü saat 14:10'de İşletme Müdürlüğü satış Salonunda satış komisyonu huzurunda yapılacaktır.
3- Satışa arz edilen malın % 3 geçici teminatı yukarıda gösterilmiş olup,açık artırmaya iştirak edeceklerin geçici teminatlarının ihale günü saat 13:30'a kadar Müdürlüğümüzün Afyonkarahisar Kocatepe T.C. Ziraat Bankası Şubesi nezdindeki IBAN NO : TR 2900 0100 2067 3643 0013 5011 Nolu Hesaba veya İşletme Müdürlüğü veznesine yatırmaları esastır.Bir partiye teminat yatıranlar o partiye muhammen bedel üzerinden satış almış sayılacaktır.Satışa çıkan mal görüldüğü şekilde satılacak olup, sonradan herhangi bir hak talebinde bulunulmayacaktır.
4-Satışa iştirak etmek isteyen şahıslar satış komisyonuna kanuni ikametgah belgesi ve nufüs cüzdanı suretini,şirket ise sanayi ve ticaret odası başkanlığından 2018 yılında alınmış oda kayıt belgesini,belediye adına katılanlar ise encümen kararını,ticaret sicil gazetesi,noterden tasdikli imza sirküsü ve yetki belgesi, İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise vekaletnameleri ile vekalete iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini ibraz etmeleri gerekmektedir. İbraz edemeyenler satışa iştirak edemezler.
5- Satışa sunulan Araçlar Afyonkarahisar İşletme Müdürlüğü araç parkında ile Gazlıgöl orman deposunda görülebilir.
6-Satışa ait ilan ve şartname İşletme Müdürlüğümüz ile Eskişehir,Mihalıççık,Çatacık,Uşak,Kütahya,Denizli,Isparta,Burdur,Dinar ve Konya Orman İşletme Müdürlüklerinde görülebilir.
7-Tespit edilen Muhammen bedele KDV dahil değildir.
8-Satışa sunulan malı satışı peşin olup,vadeli satış kabul edilmez

9-Müdürlüğümüz ihaleyi yapıp yapmamakta serbestir.
10-İhaleye katılacakların belirtilen gün ve saatte teminat makbuzları ile birlikte ihale komisyonuna müracaatları ilan olunur.
İRTİBATTELEFONNO:02722153332FaksNo:02722138390

AFYONKARAHİSAR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR