ÇANAKKALE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Çanakkale'de mondial marka motorsiklet ihale ile satılacaktır

ÇANAKKALE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00942170
Şehir : Çanakkale
Renk : Kırmızı
Yayınlandığı Gazeteler

LAPSEKİ 08.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.03.2019 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Lapseki Milli Emlak Şefliğince teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapılacaktır.
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 114. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

LAPSEKİ MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNE AİT TAŞINIR MAL SATIŞ İLANI

A) MOTORSİKLETLER

SIRA NO

DOSYA NO

MARKASI

Renk

CİNSİ

MİKTARI (ADET)

ŞASE NO

MOTOR NO

TAHMİNİ BEDEL (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT (TL)

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

BULUNDUĞU YER

1

2019/4

Mondial

Kırmızı

Motorsiklet

1 Adet

ML157FMIB
(Devamı Silinmiş)

NMUMTUZ
(Devamı Silinmiş)

1.250,00

375,00

19.03.2019

14:30

Lapseki İlçe Emniyet Müdürlüğü

1- Yukarıda nitelikleri ve bulunduğu yerleri belirtilen 1 adet taşınır malın satış ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile karşılarında yazılı tarih ve saatlerde, hizalarında belirtilen tahmini bedeller üzerinden Lapseki Milli Emlak Şefliğince teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapılacaktır.

2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

a) Geçici teminat yatırmaları (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırlanmış süresiz ve limit içi düzenlenen, işin özelliği belirtilen, teyit yazısı ile birlikte teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri),

b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,

c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını içeren nüfus cüzdan suretini vermeleri, (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir) tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imzalı sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.

3- İhalelere ait şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Lapseki Milli Emlak Şefliğinde görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir.

4- Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaştırılması şarttır. Postada meydana gelebilecek geçikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.

5- İlanın (A) bölümünde bulunan motorsikletlerin satış bedeli üzerinden şartnamesinde belirtilen oranda KDV alınacaktır.

6 - İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8- Bu ihaleye ilişkin bilgiler Lapseki Hükümet konağı 2.Kat Milli Emlak Şefliğindedir. Tel: 0 286 512 43 79

İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR