İGDAŞ İSTANBUL GAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİC. A.Ş.

Açık arttırma usulü ile motosiklet satışı ihale ilanı

İGDAŞ İSTANBUL GAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİC. A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00910434
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ SÖZ 07.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Açık arttırma usulü ile 7 adet motosiklet satışı yapılacaktır
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
17.12.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İGDAŞ Genel Müdürlüğü, Sosyal Hizmet Binası, Kazım Karabekir Cad. No:4, 34060 ALİBEYKÖY/EYÜP/ İSTANBUL
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Satış

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AÇIK ARTTIRMA USULÜ İLE MOTOSİKLET SATIŞI İHALE İLANI


1. Açık arttırma usulü ile motosiklet satışı yapacak idarenin


a) Adı : İGDAŞ (İSTANBUL GAZ DAĞITIM SAN. ve TİC. A.Ş.)
b) Adresi: Kazım Karabekir Cad. No:4, 34060 ALİBEYKÖY/ EYÜP / İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası: 0212 499 1327 / 0212 499 1319
d) Elektronik posta adresi: huseyin.nazli@igdas.istanbul

2- Satışı yapılacak motosikletlerin özellikleri:

Sıra Plakası Model Yılı Marka Model KM Asgari Satış Bedeli
1 34 DU 4766 2010 BMW F650 GS 4.304 8.200,00 TRY
2 34 GP 8374 2010 BMW F650 GS 14.901 8.200,00 TRY
3 34 SJR 74 2008 KAWASAKİ KLE 650A 6.968 5.200,00 TRY
4 34 SRU 86 2008 KAWASAKİ KLE 650A 9.852 5.200,00 TRY
5 34 SRU 04 2008 KAWASAKİ KLE 650A 12.570 5.200,00 TRY
6 34 YN 8395 2009 MONDİAL 150 UT 1.067 1.100,00 TRY
7 34 YN 8396 2009 MONDİAL 150 UT 1.488 1.100,00 TRY


3- Motosikletlerin satışının yapılacağı yer ve teslimi tarihi ve diğer bilgiler:


a)Satışın yapılacağı yer: İGDAŞ Genel Müdürlüğü, Sosyal Hizmet Binası, Kazım Karabekir Cad. No:4, 34060 ALİBEYKÖY/EYÜP/ İSTANBUL


b)Teslim tarihi: Motosikletler; satış bedelinin İGDAŞ hesabına yatırıldığını gösterir belgenin ibraz edilmesini müteakip noter işlemleri yapıldıktan sonra Ulaşım Şefliği’nce teslim edilecektir.


c) Satış tarih ve saati: 17.12.2018 Pazartesi günü, saat 14:00


d)Teminat bedeli: 1.000,00 TRY’dir. Alıcı kararın kendine tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde uhdesinde kalan aracın satış bedelini ödemediği ilgili taahhütlerini yerine getirmediği takdirde geçici teminat idare adına irad kaydedilecektir.


e) Teminatın yatırılacağı hesap no:
İdarenin Türkiye Halk Bankası A.Ş. Galata Ticari Şubesi/İstanbul nezdindeki TR66 0001 2009 4540 0010 0000 65 no'lu IBAN numarasına dekont açıklamasında “motosiklet satışı, teminat bedeli” olduğu belirtilerek yatırılması gerekmektedir.


f) Teklif Geçerlilik Süresi : Satış tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

4- Açık arttırmaya katılabilme şartları:


A- İsteklilerin ihaleye katılımında aranacak zorunlu belgeler:
İstekli gerçek kişi olması halinde;

  1. Nüfus cüzdan kartı fotokopisi

  2. Teminatın yatırıldığına dair belge.

B- İstekli Tüzel kişi olması halinde;

  1. Kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, satış tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

  2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri, vekaleten katılıyorsa Vekalet İmza Beyanı,

  3. Teminatın yatırıldığına dair belge.

C- Açık artırmaya yalnızca T.C. vatandaşı Gerçek Kişiler ve Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş ticari şirketler katılabilecektir.

5- Diğer Hususlar:
a) Satılacak motosikletler satış tarih ve saatine kadar İGDAŞ İdari İşler Müdürlüğü Kazım Karabekir cd. No:4, 34060 ALİBEYKÖY / EYÜP/İSTANBUL adresinde görülebilir.


b) Açık arttırmaya katılacakların, 4. maddede yazılı olan evrakı satış tarih ve saatine kadar, kapalı zarf içerisinde (Ad Soyad ve satış konusu yazılı olacak şekilde) İGDAŞ Genel Müdürlüğü Muhaberat Şefliği (Kazım Karabekir cd. No:4, 34060 ALİBEYKÖY/ EYÜP/İSTANBUL) adresine elden veya iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla göndermeleri gerekir.


c) Satış konusu motosikletler Açık Artırma Usulü satılacağından, alıcıların satış tarih ve saatinde 3.a maddesinde belirtilen yerde hazır bulunmaları zorunludur.


d) Alıcı tarafından yatırılan teminat bedelinin idare hesaplarına intikal etmediğinin tespit edilmesi halinde yapılan tüm satış işlemleri iptal edilir.


e) Motosikletlerin devri için yapılacak tüm alım satım giderleri alıcıya aittir.


f) İdare açık artırma yoluyla satışı, satışın her aşamasında iptal edebilir. İptal nedeniyle alıcılar idareden herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR