YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yıldırım Belediyesine ait taşınır ve taşınmazların satış/kiralama ihalesi

YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
10 adet taşınır satışı işi ile 2 adet taşınmazı kiraya verme işi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.10.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediyemiz Encümeninde
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BURSA YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen ihaleler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre açık teklif usulü ile ihaleye konulmuştur.

A- 2001 Model Askam Fargo/Desoto As 250 Wd Kasalı Çift Kabin Kamyonet (16 V 8840) satışı işi,

Tahmini bedeli 12.711,86 TL (KDV hariç)
Geçici teminatı 381,36 TL
İhale tarih ve saati 22.10.2019 Salı günü saat 14:00

B- 2000 Model Chrysler Dodge/Fargo/Desoto As 250 D Kasalı Çift Kabin Kamyonet (16 V 4282 ) satışı işi,

Tahmini bedeli 12.711,86 TL (KDV hariç)
Geçici teminatı 381,36 TL
İhale tarih ve saati 22.10.2019 Salı günü saat 14:10

C- 2001 Model Askam Fargo/Desoto As 250 D Kasalı Çift Kabin Kamyonet (16 V 8841) satışı işi,

Tahmini bedeli 12.711,86 TL (KDV hariç)
Geçici teminatı 381,36 TL
İhale tarih ve saati 22.10.2019 Salı günü saat 14:20

Ç- 2003 Model Renault Laguna 2.0 16 V Prıvılege Otomatik Vites Otomobil (16 CCA 16) satışı işi,

Tahmini bedeli 16.101,69 TL (KDV hariç)
Geçici teminatı 483,05 TL
İhale tarih ve saati 22.10.2019 Salı günü saat 14:30

D- 2006 Model Fıat Doblo Combi 1.4 Aktive Kapalı Kasa Kamyonet (16 Z 4564) satışı işi,

Tahmini bedeli 11.864,41 TL (KDV hariç)
Geçici teminatı 355,93 TL
İhale tarih ve saati 22.10.2019 Salı günü saat 14:40

E- 1997 Model Ford Transit 120 P Açık Kasa Kamyonet (16 CJD 05) satışı işi,

Tahmini bedeli 8.474,58 TL (KDV hariç)
Geçici teminatı 254,24 TL
İhale tarih ve saati 22.10.2019 Salı günü saat 14:50F- 1998 Model Mıtsubıshi Prenses Otobüs (16 EA 220) satışı işi,

Tahmini bedeli 8.474,58 TL (KDV hariç)
Geçici teminatı 254,24 TL
İhale tarih ve saati 22.10.2019 Salı günü saat 15:00

G- 2014 Model Ramzey Motosiklet Rmz 125 L (16 CKB 92) satışı işi,

Tahmini bedeli 2.542,37 TL (KDV hariç)
Geçici teminatı 76,27 TL
İhale tarih ve saati 22.10.2019 Salı günü saat 15:10

Ğ- 1997 Model Mıtsubıshi Prenses Otobüs (16 CAV 97) satışı işi,

Tahmini bedeli 12.288,14 TL (KDV hariç)
Geçici teminatı 368,64 TL
İhale tarih ve saati 22.10.2019 Salı günü saat 15:20

H- 1998 Model Mıtsubıshi Prenses Otobüs (16 CAV 98) satışı işi,

Tahmini bedeli 13.559,32 TL (KDV hariç)
Geçici teminatı 406,78 TL
İhale tarih ve saati 22.10.2019 Salı günü saat 15:30

I- Dikey Bitüm Tankı (Yaklaşık Ağırlık 40.000 Kg) satışı işi,

Tahmini bedeli 34.745,76 TL (KDV hariç)
Geçici teminatı 1.042,37 TL
İhale tarih ve saati 22.10.2019 Salı günü saat 15:40

İ- 43 adet binanın (104 daire) Hurda Karşılığı Yıkım İşi

Tahmini bedeli 63.559,32 TL (KDV hariç)
Geçici teminatı 1.906,78 TL
İhale tarih ve saati 22.10.2019 Salı günü saat 15:50

J- Güllük Mahallesi 11. Gül Sokak Zemin Kat No:9/A adresinde konuşlu 80 m2 alanlı olan dernek binasının 3 yıl süreyle kiraya verilmesi işi

Tahmini bedeli Aylık 350,00 TL (KDV hariç)
Geçici teminatı 378,00 TL
İhale tarih ve saati 22.10.2019 Salı günü saat 16:00

K- Vatan Mahallesi Birinciler Sokak No:9 Zemin katta bulunan 26 m2 alanı olan odanın 3 yıl süreyle kiraya verilmesi işi

Tahmini bedeli Aylık 250,00 TL (KDV hariç)
Geçici teminatı 270,00 TL
İhale tarih ve saati 22.10.2019 Salı günü saat 16:10

İhaleler, Belediyemiz Encümeninde yapılacaktır.
Şartnameler Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Biriminde görülebilir.

Binalar hakkında bilgi alınacak personel: Alpaslan ŞAHBAZ (0532 335 10 04)
Araçlar hakkında bilgi alınacak personel: Metin DÖNMEZ (0544 287 61 25)
Bitüm Tankı hakkında bilgi alınacak personel: İsa YILDIZ (0530 308 06 95)

 1. İhaleye katılabilmek için; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak ve aşağıdaki belgelerin sunulması zorunludur. İstenen tüm belgelerin asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir. Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyetleri konsolosluklarınca tasdik edilmiş olması gerekmektedir.

  1. Gerçek kişiler için, kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti,

  1. Yabancı isteklilerin Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (adres beyanı),

  1. Tüzel kişiler için, Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi,

   1. Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

   2. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin 1.3.1.’deki esaslara göre temin edecekleri belge,

  1. Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

   1. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin noter tasdikli imza sirküleri,

  1. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri,

  1. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.)

  1. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminat,

Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında Yıldırım Belediyesine kira, ecrimisil, intifa hakkı, tahsis bedeli, emlak borcu gibi birikmiş borcu olan ve hakkında Yıldırım Belediyesi tarafından icra takibi başlatılan isteklilerin teklifleri, değerlendirme dışı bırakılacaktır.


Yukarıda istenilen belgeler Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Birimine teslim edilecektir.
İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

* Bu ihale ilanı Belediyemiz internet sitesinden (www.yildirim.bel.tr) ‘de görülebilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR