ORDU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜGÜ

9 adet araç ihale ile satılacaktır (çoklu satış)

ORDU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜGÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Otomobil, ambulans
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.10.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ordu İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI


ORDU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

SATIŞI YAPILACAK TAŞINIRLAR ( 9 Adet Araç)

Sıra No Bulunduğu Yer Cinsi Markası Model
Yılı
Fiili
Durumu
Plakası Tahmini Bedeli Geçici Tem.
Miktarı
İHALENİN
Tarihi Günü Saati
1 Sağlık Müdürlüğü Ambulans Peugeot
Boxer
2002 Ekonomik Ömrünü
Doldurmuş
52 AD 113 1.500,00 TL. 300,00 TL. 22.10.2019 Salı 10:00
2 Sağlık Müdürlüğü Otomobil Tofaş- Kartal 1989 Ekonomik Ömrünü
Doldurmuş
52 DP 525 1.700,00 TL. 340,00 TL. 22.10.2019 Salı 10:15
3 Sağlık Müdürlüğü Ambulans Fiat
Ducato
2008 Ekonomik Ömrünü
Doldurmuş
52 FK 627 6.625,00 TL. 1.325,00 TL. 22.10.2019 Salı 10:30
4 Sağlık Müdürlüğü Ambulans Fiat
Ducato
2008 Ekonomik Ömrünü
Doldurmuş
52 HC 652 6.375,00 TL. 1.275,00 TL. 22.10.2019 Salı 10:45
5 Sağlık Müdürlüğü Ambulans Fiat
Ducato
2008 Ekonomik Ömrünü
Doldurmuş
52 FK 394 6.500,00 TL. 1.350,00 TL. 22.10.2019 Salı 11:00
6 Sağlık Müdürlüğü Ambulans Ford 2004 Ekonomik Ömrünü
Doldurmuş
52 AH 059 8.750,00 TL. 1.750,00 TL. 22.10.2019 Salı 11:15
7 Sağlık Müdürlüğü Ambulans Ford 2004 Ekonomik Ömrünü
Doldurmuş
52 AH 063 7.875,00 TL. 1.575,00 TL. 22.10.2019 Salı 11:30
8 Sağlık Müdürlüğü Ambulans Ford 2004 Ekonomik Ömrünü
Doldurmuş
52 HS 300 8.250,00 TL. 1.650,00 TL. 22.10.2019 Salı 11:45
9 Sağlık Müdürlüğü Ambulans Ford 2007 Ekonomik Ömrünü
Doldurmuş
52 FZ 430 11.500,00 TL. 2.300,00 TL. 22.10.2019 Salı 12:00
  1. Yukarıdaki bölümde belirtilen 9 adet Aracın 2886 sayılı Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile satış ihalesi, Ordu İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacaktır.
  2. İhale konusu işe ait şartname ve ekleri Ordu İl Sağlık Müdürlüğü Yapı Biriminde mesai saatleri içerisinde ücretsiz görülebilir.
  3. İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgelerle birlikte tekliflerini ihale saatine kadar ihale komisyon başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve İhale Komisyonu her hangi bir sorumluluk kabul etmez.
  1. Kanuni ikametgah belgesi
  2. Gerçek kişilerin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Tüzel Kişilerin İdarelerin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak ve teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösteren noter tasdikli imza sirküleri ve vekaletname
  3. Geçici Teminata ilişkin Belgeler
  4. Vekaleten ihaleye katılma halinde noter onaylı vekaletname ve imza beyannamesi
  1. Satışı yapılacak olan araçlara ait tüm Vergi, Resim, Harç Vb. giderler alıcıya aittir.
  2. Satışı yapılacak araçlar mevcut haliyle satış ihalesine çıkarılmıştır. Araçların çalıştırılması, nakliyesine ilişkin tüm giderler ile satış sonrası Trafiğe Uygunluk Belgesi ile piyasaya arz için alınması gereken belgeler ve izinler alıcıya ait olup, satış ihalesi sonrası araçla ilgili olarak İdareden herhangi bir talepte bulunulmayacak aksi iddia edilerek adli ve idari yargıda idare aleyhine dava açılmayacaktır. Alıcı satış ihalesine katılmakla bu durumu kabul etmiş sayılır.
  3. 2888 Sayılı Devlet İhale Kanununun 29. Maddesi uyarınca, ihale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR