BOLU F TİPİ YÜKSEK GÜVENLİKLİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU

2001 model satılık İveco Transit

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00498536
Şehir : Bolu / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

KÖROĞLU 30.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
KÖROĞLU 02.12.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Alt Birimi
:
BOLU F TİPİ YÜKSEK GÜVENLİKLİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
Niteliği, Türü, Miktarı
:
ARAÇ SATIŞINA İLİŞKİN İHALE İLANI
İşin Yapılacağı Yer
:
Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun Kuruçay mah. Ş.Ümit Çetingöz sok. No:8 BOLU
İhale Tarihi
:
12.12.2016 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer
:
Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun Kuruçay mah. Ş.Ümit Çetingöz sok. No:8 BOLU
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BOLU F TİPİ YÜKSEK GÜVENLİKLİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU

ARAÇ SATIŞINA İLİŞKİN İHALE İLANI

1-Mülkiyeti Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna ait olup, Kurumda bulunan aşağıda yazılı 1 (bir) adet araç, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 ncı maddesi uyarınca açık teklif usulü ile satılacaktır.

Sıra

No

Plaka No

Model

Yılı

Marka/Tipi

KM

Muhammen Bedel (TL)

(%18 KDV Hariç)

Geçici Teminat

Tutarı (TL)

1 -

14 BA 351

2001

İveco Transit(Ambulans)

31.500

8.474,58

500,00

2-İhale, Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun Kuruçay mah. Ş.Ümit Çetingöz sok. No:8 BOLU adresinde bulunan Hizmet Binası Toplantı Salonunda 12/12/2016 Pazartesi Günü saat 10:00'da yapılacaktır.

3-İhaleye ilişkin şartname İdarenin belirtilen adresindeki merkez hizmet binasında adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların şartname ve eklerini Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna imzalı olarak sunmaları zorunludur.

4-İhale konusu araçlar ihale tarihine kadar hafta içi mesai saatleri içerisinde Kurum merkez hizmet binası otoparkında görülebilecektir.

5-İhaleye ilişkin son başvuru ihale tarih ve saatine kadar olup, başvurular Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne yapılacaktır. Bu tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

6-İhaleye Katılmak İçin İstenilen Belgeler:

a-Nüfus cüzdanı sureti

b-Şartnamede belirtilen geçici teminata ilişkin belge,
c-Her sayfasını ayrı ayn imza edecekleri İdareden alınmış şartname,
d-2016 yılı içinde alınmış iş veya ikamet adreslerini gösterir bir belge (tebligat adresinin farklı olması durumunda tebligat adresini gösterir belge),
e-Başkası adına vekil olarak ihaleye katılanların, noterden onaylı vekâletname örneğini ve tüzel kişiliği temsilen katılanların ise aynca noterden onaylı imza sirküleri ve temsil yetki belgesi örneği.

f-Özel Hukuk Tüzel kişilierinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterce tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; Kamu Tüzel Kişelerinin ise; tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişilik temsile yetkili olduğunu gösterir belgeyi vermeleri,

7-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8-Satışı yapılacak taşıtlar mevcut durumlarıyla satılacaktır. Satış sonrası trafiğe uygunluk belgesi ve piyasaya arz için alınacak diğer belge ve izinler alıcıya aittir.

9-Satış yapılacak araçların ihale bedeli üzerinden %18 KDV alınacak olup, ayrıca vergi, resim, harç ile diğer yasal giderler alıcı tarafından ödenecek, satış bedelleri peşin olarak tahsil edilecektir.


10-İşbu ihalede araçların satılamaması durumunda ihale tarihinden itibaren 10 gün sonra 22/12/2016 günü saat:10:00'da aynı şartlarla yeniden ihaleye çıkılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR