MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Mersin Büyükşehir Belediyesine ait helikopter ihale ile satılacaktır

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1 (Bir) Adet Helikopter Satışı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
06.11.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Mersin Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Toplantı Salonu Çankaya Mah. Atatürk Cad. No:19 Akdeniz/MERSİN
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan MetniMERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


Helikopter Satışı İşinin İhalesi Yapılacaktır.

Encümen Kayıt Numarası: 859

2) İşin Konusu: Helikopter Satışı
3) Miktarı: 1 (Bir) Adet
4) Nevi/Özellikleri:
HELİKOPTER TESCİL BİLGİLERİ
Milliyeti ve Tescil İşareti (Nationality and Registration Sign) TC-HJU
İmalatçısı ve Tipi (Manufacturer and Type) AGUSTA LEONARDO S.p.A A109E
Seri Numarası (Serial Number) 11784
İmal Yılı (Year of manufacture) 2011
Motor Modeli (Engine Model) Pratt&Whitney 206C
Motor Seri Numaraları (Engine Serial Number) No1: PCE-BC0823 No2: PCE-BC0834
Gövde Toplam Zamanı (Airframe Total Time) 1564,06
Motor Toplam Zamanı (Engine Total Time) 1564,06
ÖZELLİKLERİ
Bagaj Bölmesi Işıkları (Baggage Compartment Lights)
Mürettebat Açık Kapı Aktüatörleri (Crew Open Door Actuators)
Artan İç Brüt Ağırlık 3Ton MTOW (Increased Internal Gross Weight 3 Tonnes MTOW)
450 W Geri Çekilebilir / Dönen İniş Lambası (450 W Retractable / Rotating Landing Light)
Gövde Saat Metre (Airframe Hours Meter)
Bagaj Bölmesi Uzatması 1.9 m (Baggage Compartment Extension 1.9 m)
Çift Kontrol (Dual Controls)
Motor Bölmesi Yangın Söndürücüler 2 (Engine Compartment Fire Extinguishers 2)
Rotor Freni (Rotor Brake)
140 KIAS'a Kadar VLE & VLO Uzantısı (VLE & VLO Extension Up To 140 KIAS)
Ön Cam Sileceği (Pilot ve Yardımcı Pilot), Döngü Tutuculardaki Silecek Anahtarı İle
(Windshield Wiper (Pilot and Co-Pilot) With Wiper Switch On Cycli Grips)
Klima ECU (Çevre Kontrol Ünitesi) (Air Conditioning ECU (Environment Control Unit)
Astarlanmış Kabin Duvarları (Primer Finished Cabin Walls)
Titreşim Sönümleyicileri Kurulumu (Vibration Dampers Installation)
Helikoptere Ait Tüm Avadanlık ve Medikal Malzemeleri
HABERLEŞME VE SEYRÜSEFER
VOR Bendix King KX165A 2ea VHF Bendix King KX165A 2ea
VHF-FM NAT NPX138 GPS Free Flight 2101
ADF Bendix King KR87 Bendix King KMR-675 (M.B.REC)
ELT Artex C406-2HM Rad. Alt Honeywell RT-300
ATC Bendix King KT-73 DME Bendix-King KDM-706A
5) İşin Süresi : 15 (OnBeş) iş günü
6) Muhammen Bedeli: 17.515.783,64-TL+KDV (OnYediMilyonBeşYüzOnBeşBinYediYüzSeksenÜçLiraAltmışDörtKuruş)
7) Geçici Teminatı: 525.473,51-TL (BeşYüzYirmiBeşBinDörtYüzYetmişÜçLiraElliBirKuruş)
8) İhale Tarihi ve Saati: 06/11/2019 Çarşamba günü Saat 14:00 da
9) İhalenin Yapılacağı Yer: Mersin Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Toplantı Salonu
Çankaya Mah. Atatürk Cad. No:19 Akdeniz/MERSİN
10) İhale Usulü: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35.maddesi (a) fıkrasına istinaden Kapalı Teklif Usulü
11) İhale Dokümanı: Ulaşım Dairesi Başkanlığı / Palmiye Mah. 1219 Sok. S.Bilgen Apt. No:9 Yenişehir/MERSİN adresinden satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz görülebilir. Telefon: (0324) 533 38 01
12) Şartname Bedeli: 2.000,00-TL (İkiBinTürkLirası)

13) İhaleye Katılacak Olan İsteklilerden Talep Edilen Belgeler:


a) Gerçek kişinin Kanuni ikametgâh, T.C. kimlik numaralarını ihtiva eden Nüfus Cüzdanı veya Sürücü Belgesi veya Pasaport.


b) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.


c) Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküleri.


d) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesi.


e) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat,


f) Vekâleten iştirak edilmesi halinde, noter tasdikli vekâletname


g) Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (a), (b), (c), (d) ve (f) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.)


h) İstenilen tüm belgelerin, asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir.


14) Helikopterin teslimatı Mersin Büyükşehir Belediyesi Heliportunda yapılacaktır. Helikopter ihale gününden 10 (On) iş günü önce mesai saatleri içerisinde Mersin Büyükşehir Belediyesi Heliportunda isteklilerce randevu alınarak görülebilir.


15)İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR