MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Mersin Büyükşehir Belediyesine ait helikopter ihale ile kiraya verilecektir

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Belediyemiz taşınırlarına kayıtlı, bilgileri, özellikleri ve muhammen bedeli belirtilen 1 (Bir) adet Helikopterin; “İşletme/Operasyon Hizmetleri (AOC) ve CAMO/SYK  (Sürekli Uçuşa Elverişlilik Yönetim Kuruluşu) Hizmeti” hususunda kuru (DRY Lease) olarak planlı bakım, planlı yedek parça yenileştirme/exchange ücreti dahil olarak 42 (Kırkİki) Ay Süreyle Kiraya Verilmesi.
İşin Yapılacağı Yer
:
Akdeniz/Mersin
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
05.02.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Mersin Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Zemin Kat Toplantı Salonu Çankaya Mah. Atatürk Cad. No:19 Akdeniz/MERSİN
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

Helikopter Kiraya Verme İhalesi Yapılacaktır

MADDE 1) İhalenin Konusu: Belediyemiz taşınırlarına kayıtlı, bilgileri, özellikleri ve muhammen bedeli belirtilen 1 (Bir) adet Helikopterin; ICAO, EASA ve SHGM kural ve koşullarında belirtilen hususlara uygun olarak görev yapacak şekilde, “İşletme/Operasyon Hizmetleri (AOC) ve CAMO/SYK (Sürekli Uçuşa Elverişlilik Yönetim Kuruluşu) Hizmeti” hususunda kuru (DRY Lease) olarak planlı bakım, planlı yedek parça yenileştirme/exchange ücreti dahil olarak 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35’inci maddesi (a) fıkrasına göre Kapalı Teklif Usulü ile kiraya verilmesi işidir.

MADDE 2) İhale Süresi: Belediyemiz taşınırlarına kayıtlı, bilgileri, özellikleri ve muhammen bedeli belirtilen 1 (Bir) adet Helikopterin; “İşletme/Operasyon Hizmetleri (AOC) ve CAMO/SYK (Sürekli Uçuşa Elverişlilik Yönetim Kuruluşu) Hizmeti” hususunda kuru (DRY Lease) olarak planlı bakım, planlı yedek parça yenileştirme/exchange ücreti dahil olarak 42 (Kırkİki) Ay Süreyle Kiraya Verilmesi.

MADDE 3) Miktarı: 1 (Bir) Adet Helikopter kiraya verilmesi

MADDE 4) Nevi/Özellikleri:

HELİKOPTER TESCİL BİLGİLERİ
Milliyeti ve Tescil İşareti (Nationality and Registration Sign) TC-HJU
İmalatçısı ve Tipi (Manufacturer and Type) AGUSTA LEONARDO S.p.A A109E
Seri Numarası (Serial Number) 11784
İmal Yılı (Year of manufacture) 2011
Motor Modeli (Engine Model) Pratt&Whitney 206C
Motor Seri Numaraları (Engine Serial Number) No1: PCE-BC0823 No2: PCE-BC0834
Gövde Toplam Zamanı (Airframe Total Time) 1622,34 saat (05 Ocak 2020 itibariyle)
Motor Toplam Zamanı (Engine Total Time) 1622,34 saat (05 Ocak 2020 itibariyle)

ÖZELLİKLERİ
Bagaj Bölmesi Işıkları (Baggage Compartment Lights)
Mürettebat Açık Kapı Aktüatörleri (Crew Open Door Actuators)
Artan İç Brüt Ağırlık 3Ton MTOW (Increased Internal Gross Weight 3 Tonnes MTOW)
450 W Geri Çekilebilir / Dönen İniş Lambası (450 W Retractable / Rotating Landing Light)
Gövde Saat Metre (Airframe Hours Meter)
Bagaj Bölmesi Uzatması 1.9 m (Baggage Compartment Extension 1.9 m)
Çift Kontrol (Dual Controls)
Motor Bölmesi Yangın Söndürücüler 2 (Engine Compartment Fire Extinguishers 2)
Rotor Freni (Rotor Brake)
140 KIAS'a Kadar VLE & VLO Uzantısı (VLE & VLO Extension Up To 140 KIAS)
Ön Cam Sileceği (Pilot ve Yardımcı Pilot), Döngü Tutuculardaki Silecek Anahtarı İle(Windshield Wiper (Pilot and Co-Pilot) With Wiper Switch On Cycli Grips)
Klima ECU (Çevre Kontrol Ünitesi) (Air Conditioning ECU (Environment Control Unit)
Astarlanmış Kabin Duvarları (Primer Finished Cabin Walls)
Titreşim Sönümleyicileri Kurulumu (Vibration Dampers Installation)
Helikoptere Ait Tüm Avadanlık ve Medikal Malzemeleri

HABERLEŞME VE SEYRÜSEFER
VOR Bendix King KX165A 2ea VHF Bendix King KX165A 2ea
VHF-FM NAT NPX138 GPS Free Flight 2101
ADF Bendix King KR87 Bendix King KMR-675 (M.B.REC)
ELT Artex C406-2HM Rad. Alt Honeywell RT-300
ATC Bendix King KT-73 DME Bendix-King KDM-706A
MADDE 5) İşin Süresi : 42 (Kırkİki) Ay

MADDE 6) Muhammen Bedeli: 1.967.868 $ (USD) + KDV (BirMilyonDokuzYüzAltmışYediBinSekizYüzAltmışSekizAmerikanDoları)
MADDE 7) Geçici Teminatı: 59.037 $ (USD) (ElliDokuzBinOtuzYediAmerikanDoları) miktarın ihale saati itibariyle en son resmi gazetede yayınlanan Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları ABD Doları Döviz Satış Kuru karşılığı Türk Lirası tutarında geçici teminat verecektir. Geçici teminatın ihale günü öncesinde yatırılması halinde; ihale saati itibariyle en son resmi gazetede yayınlanan Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları ABD Doları Döviz Satış Kurunda farklılıktan dolayı % 3 geçici teminatın altında kalması durumunda eksik olan miktar ayrıca teminat olarak yatırılacaktır. Aynı husus teminat olarak kabul edilecek diğer değerler içinde geçerli olacaktır.
MADDE 8) İhale Tarihi ve Saati: 05 Şubat 2020 Çarşamba günü Saat 14:00 da
MADDE 9) İhalenin Yapılacağı Yer: Mersin Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Zemin Kat Toplantı Salonu
Çankaya Mah. Atatürk Cad. No:19 Akdeniz/MERSİN
MADDE 10) İhale Usulü: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35.maddesi (a) fıkrasına istinaden Kapalı Teklif Usulü
MADDE 11) İhale Dokümanı: İhale şartnamesi ve ekleri Ulaşım Dairesi Başkanlığı / Palmiye Mah. 1219 Sok. S.Bilgen Apt. No:9 Yenişehir/MERSİN adresinden satın alınabilir. Telefon: (0324) 533 38 01
MADDE 12) İhale Döküman Bedeli: 1.000,00-TL (Bin Türk Lirası)

MADDE 13) İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenen Belgeler:

Aslı veya Noter tasdikli sureti olmak kaydıyla (Adli sicil belgesi ve ikametgah belgesi E-devlet kare kodlu çıktısı kabul edilir.)
A)Gerçek Kişi Olması Halinde;
1-Kanuni İkametgah Belgesi
2-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Noterden Onaylı)
3-Adli Sicil Belgesi (İhale ilan tarihinden sonra alınmış olacak)
4-İmza Beyannamesi (Noterden Onaylı)
5-Tebligat için adres beyannamesi (Telefon ve varsa faks numaraları ile elektronik posta adresi) ibraz edilecektir.
6-İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak edilmesi durumunda istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter onaylı vekaletnameleriyle birlikte vekalet eden ile edilene ait aslı veya noter tasdikli imza beyannamesi ibraz edilecektir.
7-Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya banka teminat mektubu verilecektir. Banka Teminat Mektubu verilmesi halinde, Teminat Mektubunu veren Banka Genel Müdürlüklerine istekliler tarafından teyit ettirilecektir.
8-Şartname alındı belgesi (makbuz) verilecektir.
9-Mersin Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından “borcu yoktur” yazısı alınarak ibraz edilecektir.
10-Vekalet durumunda temsil edene ait Adli Sicil Belgesi de ibraz edilecektir.
11-Ortak Girişim Olması Halinde, Ortak girişime ait iş ortaklığı beyannamesi (Noter Tasdikli Olacak)
12-Ortak Girişim Olması Halinde, Her bir ortak için istenen belgeler ayrı ayrı hazırlanacaktır.
B)Tüzel Kişi Olması Halinde;
1- Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesi veya ilgili makamdan) ihaleye ilişkin ilk ilanın veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti,
2-Tüzel kişi temsilcisi ve baskın hisseye sahip ortaklarının Adli Sicil Belgeleri,
3-İlgisine göre Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile Tüzel Kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ya da bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler,
4-Tüzel Kişiliğin Noter Tasdikli imza sirküleri
5-Tebligat için adres beyannamesi (Telefon ve varsa faks numaraları ile elektronik posta adresi) ibraz edilecektir.
6-İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak edilmesi durumunda istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter onaylı vekaletnameleriyle birlikte vekalet eden ile edilene ait aslı veya noter tasdikli imza beyannamesi ibraz edilecektir.
7-Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya banka teminat mektubu verilecektir. Banka Teminat Mektubu verilmesi halinde, Teminat Mektubunu veren Banka Genel Müdürlüklerine istekliler tarafından teyit ettirilecektir.
8-Şartname alındı belgesi (makbuz) verilecektir.
9-Mersin Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından “borcu yoktur” yazısı alınarak ibraz edilecektir.
10-Vekalet durumunda temsil edene ait Adli Sicil Belgesi de ibraz edilecektir.
11-Ortak Girişim Olması Halinde, Ortak girişime ait iş ortaklığı beyannamesi (Noter Tasdikli Olacak)
12-Ortak Girişim Olması Halinde, Her bir ortak için istenen belgeler ayrı ayrı hazırlanacaktır.

MADDE 14) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6.maddesinde belirtilen Gerçek ve Tüzel Kişiler bu ihaleye, doğrudan ve dolaylı olarak katılamazlar. Buna rağmen ihaleye katılanların üzerinde ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilip geçici teminatı, ya da sözleşme yapılmış ise de sözleşmesi fesih edilerek kesin teminatı gelir kayıt edilecektir.

MADDE 15) İsteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenmiş olması, Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca veya Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmiş olması gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından temin edilen belgelerin yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş olması ve bu belgelerin ibrazı gerekir.

MADDE 16) İhaleye esas Kapalı Teklif Zarfları, 5 Şubat 2019 Çarşamba günü saat 12.00’ye kadar sıra numaralı alındı belgesi karşılığında Çankaya Mahallesi, Atatürk Caddesi No:19 Akdeniz/MERSİN adresinde (Mersin Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası-Taş Bina) bulunan Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’na teslim edilecektir.İhale Komisyonu ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR