T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAK.ORM.GN.MD.PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

Helikopter yedek parçaları ihaleyle satılacaktır

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAK.ORM.GN.MD.PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
AS-355 Ecureuıl halekoptere ait özel aletler, gövde ve motor yedek parçalarının satış ihalesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
11.02.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
D.H.D.B. Toplantı Odası
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Satış

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AS-355 ECUREUIL HELİKOPTERE AİT ÖZEL ALET, GÖVDE VE MOTOR YEDEK PARÇALARIN SATIŞ ÖNCESİ İHALE İLANI

Kurumu : ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Tarihi : 11/02/2020
Dairesi : Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
İhale Saati : 14:00:00
Müdürlüğü : Döner Sermaye Merkez Şube Müdürlüğü
İhale Yeri : D.H.D.B.Top. Odası

S.No Satış Yeri Cinsi İstifin Adı Parti No. Helikopter Modeli Miktarı Birimi Muhammen Bedel % 6 Teminat Para Birimi
1 OGM Ecureuıl Helikopter Özel Aletler 1 AS 355 1987 30 Kalem 27.668,00 1.660,08 TL.
2 OGM Ecureuıl Helikopter Gövde Yedek Parçaları 2 AS 355 1987 139 Kalem 391.339,00 23.480,34 TL.
3 OGM Ecureuıl Helikopter Motor Yedek Parçaları 3 AS 355 1987 33 Kalem 31.919,00 1.915,14 TL.
TOPLAM 3 202 Kalem 450.926,00 27.055,56 TL.

1. Satışa konu İhale Katılımcıları AS-355 Ecureuıl helikoptere ait 30 kalem özel aletler, 139 kalem gövde yedek parça ve 33 kalem motor yedek parçalar için ihale tekliflerini toplu olarak vererek katılabileceklerdir.

2. Yukarıda belirtilen AS-355 Ecureuıl halekoptere ait özel aletler, gövde ve motor yedek parçaların Orman Genel Müdürlüğünce, 11.02.2020 tarihine tesadüf eden Salı günü saat 14.00 de Orman Genel Müdürlüğü Söğütözü Cad. No.: 8/1 Yenimahalle ANKARA Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Zemin Katta bulunan Toplantı Salonun da yapılacak ihale ile satılacaktır.

3. İhale dokümanı Orman Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Döner Sermaye Merkez Şube Müdürlüğü Beştepe Mah. Söğütözü Cad. 8/1 06560 Yenimahalle/ANKARA Zemin Katta Personel Hüseyin ÖZTÜRK aracılığı ile ücretsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye iştirak etmek için ihale dosyasının KDV. dahil 100,00 TL. bedel mukabilinde satın alınması ve buna dair makbuzun teklif dosyası içerisinde ibrazı gerekmektedir.

4. İhale dokümanı istekliler tarafından yetkili kişilerce imzalanmış, isteklilerin adres, vergi numarası vb. bilgilerinin mevcut olduğu antetli kağıda yazılmış bir dilekçe ile istekli yabancı ise; temsilci tayin ettiği firma yada kişiye ait "istekli mümessili" olduğuna dair belge ve bir dilekçe ile birlikte Orman Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Döner Sermaye Merkez Şube Müdürlüğü Muhasebe Servisinden temin edebilirler.

5. Teklifler yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar Orman Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Döner Sermaye Merkez Şube Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. Belirtilen gün ve saatten sonra verilen teklifler ile postada meydana gelebilecek gecikmeler ve telgraf/fax ile yapılacak başvurular kabul edilmez.

6. İhaleye katılabileceklerde aranılacak şartlar İdari Şartnamenin 8. Maddesinde belirtilmiştir.

7. Bu iş için istekliler teklif ettikleri bedelin % 6 dan az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda kesin teminatı İdari Şartnamenin 8. Maddesinde belirtilen şartlara göre vereceklerdir. Kesin teminatın mektup olarak verilmesi halinde teminat mektubu kesin ve süresiz olacaktır.

8. Satışa konu malzemeler önceden haber verilmek koşuluyla ihale tarihinden bir gün öncesine kadar. Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri (iş günü olması şartıyla) 10.00 - 16.00 saatlari arasında OGM Helikopter Hangarı Türkkuşu Tesisleri Etimesgut/ANKARA adresinde görülebilir.

9. Helikoptere ait özel alet, gövde ve motor yedek parçanın satışından doğan her türlü vergiler alıcıya aittir.

10. İhaleyi yapıp yapmamakta Kurumumuz serbesttir.


İLAN OLUNUR.

TEL : 0 312 296 3569 – 3570 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
FAX : 0 312 296 3572 DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
DÖNER SERMAYE MERKEZ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
BANKA HESAP NO. : T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. ANKARA Şubesi
TR 040001500158007302311384

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR