TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (OGM)

Ankara'da 1 adet helikopter ve yedek motoru ihale ile satılacaktır

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (OGM)

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
29.04.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Orman Genel Müdürlüğü Söğütözü Cad. No.: 8/1 Yenimahalle ANKARA Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Zemin Katta bulunan Toplantı Salonunda
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Satış

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

1 ADET HELİKOPTER VE 1 ADET HELİKOPTER YEDEK MOTORU SATIŞ ÖNCESİ İHALE İLANI

Kurumu : ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İhale Tarihi
Dairesi : Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale Saati
Müdürlüğü : Döner Sermaye Merkez Şube Müdürlüğü İhale Yeri
S.No. Satış Yeri Cinsi İstif No. Parti No. Helikopter Modeli Miktarı Birimi Muhammen Bedel
1 OGM Ecureuıl Helikopter S/N : 5354 1 AS 355 1987 1 Adet 381.639,00
2 OGM Ecureuıl Hel. Motoru 250 C 20F 2 AS 355 1 Adet 80.628,00
2 Kalem 462.267,00
1. Satışa konu 1 adet helikopter ve 1 adet helikopter yedek motoru için tamamına teklif verilebileceği gibi kalem bazında kısmi teklif verilebilir.
2. Yukarıda niteliği ve diğer özellikleri belirtilen helikopter ve helikopter yedek motoru Orman Genel Müdürlüğünce, 29.04.2019 tarihine tesadüf eden Pazartesi günü saat 14.00 de Orman Genel Müdürlüğü Söğütözü Cad. No.: 8/1 Yenimahalle ANKARA Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Zemin Katta bulunan Toplantı Salonunda yapılacak ihale ile satılacaktır.
3. İhale dokümanı Orman Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Döner Sermaye Merkez Şube Müdürlüğü Beştepe Mah. Söğütözü Cad. 8/1 06560 Yenimahalle/ANKARA Zemin Katta Personel Hüseyin ÖZTÜRK aracılığı ile ücretsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye iştirak etmek için ihale dosyasının KDV. dahil 100,00 TL. bedel mukabilinde satın alınması ve buna dair makbuzun teklif dosyası içerisinde ibrazı gerekmektedir.
4. İhale dokümanı istekliler tarafından yetkili kişilerce imzalanmış, isteklilerin adres, vergi numarası vb. bilgilerinin mevcut olduğu antetli kağıda yazılmış bir dilekçe ile istekli yabancı ise; temsilci tayin ettiği firma yada kişiye ait "istekli mümessili" olduğuna dair belge ve bir dilekçe ile birlikte Orman Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Döner Sermaye Merkez Şube Müdürlüğü Muhasebe Servisinden temin edebilirler.
5. Teklifler yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar Orman Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Döner Sermaye Merkez Şube Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. Belirtilen gün ve saatten sonra verilen teklifler ile postada meydana gelebilecek gecikmeler ve telgraf/fax ile yapılacak başvurular kabul edilmez.
6. İhaleye katılabileceklerde aranılacak şartlar İdari Şartnamenin 8. Maddesinde belirtilmiştir.
7. Bu iş için istekliler teklif ettikleri bedelin % 6 dan az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda kesin teminatı İdari Şartnamenin 8. Maddesinde belirtilen şartlara göre vereceklerdir. Kesin teminatın mektup olarak verilmesi halinde teminat mektubu kesin ve süresiz olacaktır.
8. Satışa konu malzemeler önceden haber verilmek koşuluyla ihale tarihinden bir gün öncesine kadar. Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri (iş günü olması şartıyla) 10.00 - 16.00 saatlari arasında OGM Helikopter Hangarı Türkkuşu Tesisleri Etimesgut/ANKARA adresinde görülebilir.
9. Helikopter alım ve satış sonrası tescil giderleri ve her türlü vergi resim ve harçlar alıcıya aittir.
10. Helikopter alım ve satış sonrası nakil, taşıma, uçuş izinleri ve sigorta giderleri alıcıya aittir.
11. İhaleyi yapıp yapmamakta Kurumumuz serbesttir.
İLAN OLUNUR.
TEL : 0 312 296 3569 - 3570 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
FAX : 0 312 296 3572 DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BANKA HESAP NO: T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. ANKARA Şubesi DÖNER SERMAYE MERKEZ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
TR040001500158007302311384

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR