TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ KAYSERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Trafikten çekilmiş 1 adet BMC Kamyon satılacaktır

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ KAYSERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00962195
Şehir : Kayseri
Yıl : 1988
Yayınlandığı Gazeteler

KAYSERİ KENTVİZYON HABER 12.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Ekonomik ömrünü doldurmuş olması sebebiyle trafikten çekilmiş olan bir adet araç satılacaktır.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.03.2019 14:00
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Satış

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 114. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI


TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ KAYSERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNCE

TRAFİKTEN ÇEKİLMİŞ 1 ADET ARAÇ SATILACAKTIR.

1 İdarenin

a) Adresi: Sanayi Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı No:200 Kocasinan / 38 060 – KAYSERİ
b) Telefon Numarası: 0 (352) 320 40 80
c) Faks Numarası: 0 (352) 320 19 60
d) Elektronik Posta Adresi: kayseri.teknik@tmo.gov.tr

2 İhale Konusu İşin

a) Adı: Araç satışı
b) Niteliği, Türü Ve Miktarı: Ekonomik ömrünü doldurmuş olması sebebiyle trafikten çekilmiş olan Toprak Mahsulleri Ofisi Kayseri Şube Müdürlüğüne ait aşağıda bilgileri belirtilen bir adet araç satılacaktır.
c) Teslim Yeri: TMO Kayseri Şube Müdürlüğü

3İhalenin

a) Yapılacağı Yer: TMO Kayseri Şube Müdürlüğü
b) Tarih ve Saati: 26/03/2019 Salı günü saat 14:00 da
c) Tekrarı: Belirtilen tarih ve saatte ihalenin gerçekleştirilememesi durumunda aynı muhammen bedel üzerinden ve aynı doküman geçerli olmak üzere ihale 02/04/2019 Salı günü saat 14:00’da tekrarlanacaktır.

4 – Bu ihalede TMO İhale Yönetmeliğinin 22/3 maddesi doğrultusunda “Açık Artırma” usulü uygulanacaktır.

5 – İhaleye ait şartname ve ekleri KDV Dâhil 50,00 TL karşılığında Toprak Mahsulleri Ofisi Kayseri Şube Müdürlüğünden temin edilebilir. İhaleye katılacak isteklilerin şartnameyi satın alması zorunludur. Satılacak araç mesai saatleri içerisinde Toprak Mahsulleri Ofisi Kayseri Şube Müdürlüğünde görülebilecektir.

6 – İhale açık artırma yöntemiyle yapılacağından teklif mektubu verilmeyecektir. İhaleye katılım için istenen belgeler ile istekli tarafından imzalanmış ihale dokümanı kapalı zarf içerisinde sunulacaktır. Zarfın üzerine ihalenin adı ve teklif veren istekliye ait bilgiler yazılarak 26/03/2019 Salı günü saat 14:00’ a kadar TMO Kayseri Şube Müdürlüğü Bilgi İşlem servisine teslim edilecektir.

7 – Geçici ve kesin teminat tutarları: Bu ihaleye ilişkin geçici teminat tutarı muhammen bedelin %3’ü, kesin teminat tutarı ise teklif fiyatının %6’sı kadardır.

8 – İhale konusu araç satışı için TL cinsinden teklif verilecek olup tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olacaktır.

9 – Satışa sunulacak araca ilişkin bilgiler ve muhammen bedel aşağıda belirtilmiş olup, muhammen bedel üzerinden açık artırmaya gidilecektir.

10 – İhaleye Katılabilmek İçin Gerekli Belgeler:

a) Tebligat için adres beyanı
b) Geçici teminatın ödendiğine dair belge.
c) Araç satış şartnamesinin satın alındığına dair belge.
d) İstekli tarafından imzalanmış ihale dokümanı ( Şartname, Sözleşme)
e) İstekli gerçek kişi ise noter tasdikli imza beyannamesi ve kimlik fotokopisi, tüzel kişi ise teklif vermeye yetkili olduğuna dair belge ve imza beyannamesi veya imza sirküleri
f) Katılımcı vekil ise adına düzenlenmiş vekâletname ve noter tasdikli imza beyannamesi.
g) İstekli ortaklık ise ortaklık beyannamesi

11 – TMO 2886 sayılı kanuna tabi olmayıp 4734 sayılı yasadan istisna kapsamında bulunduğundan ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

Satışa sunulan araca ilişkin bilgiler ve muhammen bedeli

Sıra No Plaka No Marka ve Modeli Cinsi Model Yılı Muhammen Bedel (KDV Hariç)
1 38 UT 963 BMC Fatih 145.22 Damperli Kamyon (Açık kasa) 1988 18.000,00 TL

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR