TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Trafikten çekilmiş 1 adet araç satılacaktır

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01119206
Şehir : Diyarbakır
Yıl : 2000
Yayınlandığı Gazeteler

ÖZ DİYARBAKIR 21.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
TRAFİKTEN ÇEKİLMİŞ 1 ADET ARAÇ SATILACAKTIR.
İşin Yapılacağı Yer
:
TMO Diyarbakır Şube Müdürlüğü
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
05.02.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
TMO Diyarbakır Şube Müdürlüğü
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Satış

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni


TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ DİYARBAKIR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNCE
TRAFİKTEN ÇEKİLMİŞ 1 ADET ARAÇ SATILACAKTIR.


1 – İdarenin
a) Adresi: TMO Diyarbakır Şube Müdürlüğü Koop. Mah. Akkoyunlu Cad. No:31 Yenişehir/Diyarbakır
b) Telefon Numarası: 0412 228 97 12
c) Faks Numarası: 0412 223 82 86
d) Elektronik Posta Adresi: diyarbakir.teknik@tmo.gov.tr

2 – İhale Konusu İşin
a) Adı: Araç Satışı
b) Niteliği, Türü ve Miktarı: Ekonomik ömrünü doldurmuş olması sebebiyle trafikten çekilmiş olan Toprak Mahsulleri Ofisi Diyarbakır Şube Müdürlüğüne ait aşağıda bilgileri belirtilen bir adet araç satılacaktır.
c) Teslim Yeri: TMO Diyarbakır Şube Müdürlüğü

3 – İhalenin
a) Yapılacağı Yer: TMO Diyarbakır Şube Müdürlüğü
b) Tarih ve Saati: 05.02.2020 Çarşamba günü saat 14:00’da
c) Tekrarı: Belirtilen tarih ve saatte ihalenin gerçekleştirilememesi durumunda aynı muhammen bedel üzerinden ve aynı doküman geçerli olmak üzere, ihale 07.02.2020 Cuma günü saat 14:00’da tekrarlanacaktır.
4 – Şube Müdürlüğümüz kayıtlarında bulunan ve trafikten çekme işlemi yapılmış olan 1 adet otomobil TMO İhale Yönetmeliğinin 22/3 maddesi doğrultusunda “Açık Artırma” usulü ile satılacaktır.
5 – İhaleye ait şartname ve ekleri KDV Dâhil 50,00 TL karşılığında Toprak Mahsulleri Ofisi Diyarbakır Şube Müdürlüğünden temin edilebilir. İhaleye katılacak isteklilerin şartnameyi satın alması zorunludur. Satılacak araçlar mesai saatleri içerisinde Toprak Mahsulleri Ofisi Diyarbakır Şube Müdürlüğünde görülebilecektir.
6 – İhale açık artırma yöntemiyle yapılacaktır. İhaleye katılım için istenen belgeler ile istekli tarafından imzalanmış ihale dokümanı kapalı zarf içerisinde sunulacaktır. Zarfın üzerine ihalenin adı ve teklif veren istekliye ait bilgiler yazılarak 05.02.2020 Çarşamba günü saat 14:00’a kadar TMO Diyarbakır Şube Müdürlüğü Bilgi İşlem Servisine teslim edilecektir.
7 – Geçici ve kesin teminat tutarları: Bu ihaleye ilişkin geçici teminat tutarı teklif bedelin % 10’u kadardır.
8 – İhale konusu araç satışı için TL cinsinden teklif verilecek olup tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olacaktır.
9 – Satışa sunulacak araca ilişkin bilgiler ve muhammen bedel aşağıda belirtilmiş olup, muhammen bedel üzerinden açık artırmaya gidilecektir.
10 – İhaleye Katılabilmek İçin Gerekli Belgeler:
a) Tebligat için adres beyanı
b) Geçici teminatın ödendiğine dair belge
c) Araç satış şartnamesinin satın alındığına dair belge
d) İstekli tarafından imzalanmış ihale dokümanı ( Şartname, Sözleşme)
e) İstekli gerçek kişi ise kimlik fotokopisi, tüzel kişi ise teklif vermeye yetkili olduğuna dair belge ve imza beyannamesi veya imza sirküleri
f) Katılımcı vekil ise adına düzenlenmiş vekâletname ve noter tasdikli imza beyannamesi
g) İstekli ortaklık ise ortaklık beyannamesi
11 – TMO 2886 sayılı kanuna tabi olmayıp 4734 sayılı yasadan istisna kapsamında bulunduğundan dolayı ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

Satışa sunulan araca ait bilgileri ve muhammen bedeli

Sıra No Araç Plaka No Markası Model Yılı Cinsi Rengi Muhammen Bedeli (KDV Hariç)
1 21.DS.585 Tofaş-Kartal 2000 Otomobil Gri 9.825,00 TL

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR