TOPRAK MAHSÜLLERİ OFİSİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Renault toros ihale ile satılacaktır.

TOPRAK MAHSÜLLERİ OFİSİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00888096
Şehir : Şanlıurfa
Yayınlandığı Gazeteler

DAMGA 03.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Ekonomik ömrünü doldurmuş olması sebebiyle trafikten çekilmiş olan TMO Şanlıurfa Şube Müdürlüğüne ait aşağıda bilgileri belirtilen iki adet araç satılacaktır.
İşin Yapılacağı Yer
:
TMO Şanlıurfa Şube Müdürlüğü
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.11.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
TMO Şanlıurfa Şube Müdürlüğü
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Satış

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TMO ŞANLIURFA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNCE TRAFİKTEN ÇEKİLMİŞ 2 ADET ARAÇ AÇIK ARTTIRMAYLA SATILACAKTIR.

1 – İdarenin:

 1. Adresi: Eyüp Nebi Mah. Akçakale Cad. No:210 Eyyübiye/ŞANLIURFA
 2. Telefon numarası: (0 414) 247 28 60
 3. Faks numarası: (0 414) 247 28 58
 4. Elektronik e-posta adresi : sanliurfa.teknik@tmo.gov.tr

2- İhale Konusu İşin:

 1. Adı: Araç satışı
 2. Niteliği, Türü ve Miktarı: Ekonomik ömrünü doldurmuş olması sebebiyle trafikten çekilmiş olan TMO Şanlıurfa Şube Müdürlüğüne ait aşağıda bilgileri belirtilen iki adet araç satılmıştır.
 3. Teslim Yeri: TMO Şanlıurfa Şube Müdürlüğü

3- İhalenin:

 1. Yapılacağı Yer: TMO Şanlıurfa Şube Müdürlüğü
 2. Tarih ve Saati: 21.11.2018 Çarşamba günü saat 10.00
 3. Tekrarı: Belirtilen tarih ve saatte ihalenin gerçekleştirilememesi durumunda aynı muhammen bedel üzerinden ve aynı doküman geçerli olmak üzere ihale 28.11.2018 Çarşamba günü saat 10.00’da tekrarlanacaktır.
 1. Şube Müdürlüğümüz kayıtlarında bulunan ve trafikten çekme işlemi yapılmış olan 2 adet otomobil, TMO Şanlıurfa Şube Müdürlüğü toplantı salonunda 21.11.2018 Çarşamba günü saat 10.00 da TMO İhale Yönetmeliğinin 22/3 maddesi doğrultusunda “Açık Artırma” usulü ile satılacaktır.
 2. 21.11.2018 Çarşamba günü saat 10.00 da iştirakçinin olmaması veya bedelin düşük olması gibi nedenlerle ihalenin gerçekleşmemesi halinde aynı ihale 28.11.2018 Çarşamba günü saat 10.00 da tekrarlanacaktır.
 3. İhaleye ait şartname TMO Şanlıurfa Şube Müdürlüğü Teknik İşler Servisinde ücretsiz görülebilir ve 50,00 TL (KDV dahil) karşılığında satın alınabilir. İhaleye katılacak isteklilerin şartnameyi satın alması zorunludur. Satılacak araçlar mesai saatleri içerisinde TMO Şanlıurfa Şube Müdürlüğünde görülebilecektir.
 4. İhale açık artırma yöntemiyle yapılacağından teklif mektubu verilmeyecektir. İhaleye katılım için istenen belgeler ile istekli tarafından imzalanmış ihale dokümanı kapalı zarf içerisinde sunulacaktır. Zarfın üzerine ihalenin adı ve teklif veren istekliye ait bilgiler yazılarak 21.11.2018 Çarşamba günü saat 10.00’a kadar TMO Şanlıurfa Şube Müdürlüğü Bilgi İşlem Servisi Evrak Kayıt Birimine teslim edilecektir.
 5. Geçici ve kesin teminat tutarları: Bu ihaleye ilişkin geçici teminat tutarı teklif verecekleri araç başına 200,00TL’dir. Kesin teminat tutarı ise teklif fiyatının %6’sı kadardır.
 6. İhale konusu araç satışı için TL cinsinden teklif verilecek olup tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olacaktır.
 7. İhaleye Katılabilmek İçin Gerekli Belgeler:
  1. Tebligat için adres beyanı.
  2. Geçici teminatın ödendiğine dair belge.
  3. Araç satış şartnamesinin satın alındığına dair belge.
  4. İstekli tarafından imzalanmış ihale dokümanı (Şartname, Sözleşme)
  5. İstekli gerçek kişi ise kimlik fotokopisi, tüzel kişi ise teklif vermeye yetkili olduğuna dair belge ve imza beyannamesi veya imza sirküleri
  6. Katılımcı vekil ise adına düzenlenmiş vekâletname ve noter tasdikli imza beyannamesi.
  7. İstekli ortaklık ise ortaklık beyannamesi
 8. TMO 2886 sayılı kanuna tabi olmayıp 4734 sayılı yasadan istisna kapsamında bulunduğundan ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.
 9. Satışa sunulacak araca ilişkin bilgiler ve muhammen bedel aşağıda belirtilmiş olup, muhammen bedel üzerinden açık artırmaya gidilecektir.
Sıra No Plaka Marka ve Model Cinsi Model Yılı Muhammen Bedeli
1 03 DY 651 Renault Toros R-1339 5 VT Otomobil 1990 5.800,00-TL
2 21 AT 829 Renault Toros R-1339 5 VT Otomobil 1991 5.400,00-TL

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR