AFYONKARAHİSAR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Orman işletme müdürlüğünden hurda araç satışı yapılacaktır(çoklu satış)

AFYONKARAHİSAR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
İşletme Müdürlüğümüz demirbaşlarında kayıtlı  iken terkin edilerek satışına karar verilen 6 adet (Ekonomik ömrünü Tamamlamış)   hurda araç satışı yapılacaktır
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.03.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
işletme müdürlüğü satış salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni
İLAN

AFYONKARAHİSAR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNDEN HURDA ARAÇ SATIŞI

İhale Tarihi : 26/03/2019 Salı Günü İhale Yeri ve Saati : Satış Salonu/Saat:10.30
Parti
No
Deposu Cinsi Plakası TCO No Muh.Bed.- Adet / Bir Kg. fiyatı (Motosiklet için adet - diğerleri için kg. fiyatı) TL. Teminat. % 3
1 Gazlıgöl Orman Deposu, XL 185 S KROS Tip İki tekerlekli Honda motosiklet (model:2001) 03 ET 171 19-02-0161 1.600,00 48,00
2 Gazlıgöl Orman Deposu, YARI RÖMORK Treysan LB25T tipi Şasi no:LB72024070 1987 MODEL 32 FR 936 1,45 200,00
3 Gazlıgöl Orman Deposu, ÇEKİCİ Nissan CWA 45 HTL tipi Şasi no:CWA45HT01760 motor no:PE6017703T 1987 MODEL 26 DA 196 1,45 200,00
4 Gazlıgöl Orman Deposu, ARAZÖZ (Özel amaçlı itfaiye aracı) Motor no:806005270303342 Şase no:ZCFB80A8009000923 03 EF 632 1,45 200,00
5 Dereçine Sultandağı KARAVAN (Tekerlekli ) 1,45 100,00
6 Gazlıgöl Orman Deposu, KARAVAN (Tekerleksiz) 1,45 100,00
Toplam 848,00

1- Yukarıda cins ve miktarı yazılı, İşletme Müdürlüğümüz demirbaşlarında kayıtlı iken terkin edilerek satışına karar verilen 6 adet (Ekonomik ömrünü Tamamlamış) hurda araç muhammen bedel üzerinden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve Döner Sermayeli kuruluşlar ihale yönetmeliği hükümlerine göre açık teklif usulüyle satışa çıkarılmıştır.
2- Açık Teklif usulü satışa çıkarılan araçlar 26/03/2019 tarihinde Salı günü saat 10:30'de İşletme Müdürlüğü satış Salonunda satış komisyonu huzurunda yapılacaktır.
3- Satışa arz edilen malın % 3 geçici teminatı yukarıda gösterilmiş olup,açık artırmaya iştirak edeceklerin geçici teminatlarının ihale günü saat 10:00'a kadar Müdürlüğümüzün Afyonkarahisar Kocatepe T.C. Ziraat Bankası Şubesi nezdindeki IBAN NO : TR 2900 0100 2067 3643 0013 5011 Nolu Hesaba yatırmaları esastır.Bir partiye teminat yatıranlar o partiye muhammen bedel üzerinden satış almış sayılacaktır.Satışa çıkan mal görüldüğü şekilde satılacak olup, sonradan herhangi bir hak talebinde bulunulmayacaktır.
4-Satışa iştirak etmek isteyen şahıslar satış komisyonuna kanuni ikametgah belgesi ve nufüs cüzdanı suretini,şirket ise sanayi ve ticaret odası başkanlığından 2019 yılında alınmış oda kayıt belgesini,belediye adına katılanlar ise encümen kararını,ticaret sicil gazetesi,noterden tasdikli imza sirküsü ve yetki belgesi, İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise vekaletnameleri ile vekalete iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini ibraz etmeleri gerekmektedir. İbraz edemeyenler satışa iştirak edemezler.
5- Satışa sunulan araçlar yukarıda belirtilen yerlerde görülebilir.
6-Satışa ait ilan ve şartname İşletme Müdürlüğümüz ile Eskişehir,Mihalıççık,Çatacık,Uşak,Kütahya,Denizli,Isparta,Burdur,Dinar ve Konya Orman İşletme Müdürlükleri ile Sandıklı, Hocalar, Sinanpaşa, Şuhut, Çay ve Emirdağ Orman İşletme Şefliklerinde görülebilir.
7-Tespit edilen Muhammen bedele KDV dahil değildir.
8-Satışa sunulan malın satışı peşin olup, vadeli satış kabul edilmez.
9-Müdürlüğümüz ihaleyi yapıp yapmamakta serbestir.
10-İhaleye katılacakların belirtilen gün ve saatte teminat makbuzları ile birlikte ihale komisyonuna müracaatları ilan olunur.
İRTİBAT TELEFON NO : 0 272 215 33 32 Faks No: 0 272 213 83 90

AFYONKARAHİSAR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR