KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İş makineleri satılacaktır

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00888366
Şehir : Elazığ
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNIŞIĞI 05.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
GÜNIŞIĞI 08.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.11.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
KARAYOLLARI 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAKİNE PARKI
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI
Karayolları Genel Müdürlüğü 8.Bölge Müdürlüğü
ELAZIĞ

Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü Makine parkında bulunan kayıttan düşmüş ekonomik ömrünü doldurmuş ancak ekonomik değeri olan İş Makineleri aracın satışının yapılaması işi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre Açık Arttırma ile İhaleye çıkılacaktır.

  1. Bu işe ait dosyalar ve şartnameler Saat: 08:30- 16:30 arası Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü Makine ve İkmal Başmühendisliğinde, satışa İş Makineleri ve aracın idareden izin alarak özel teknik şartnamede belirtilen idarenin belirlemiş olduğu yetkililerle birlikte görülüp ihaleden sonra iş makinesi ve araçların belirtilen arızalarının dışında herhangi bir arıza beyanı edilip hak iddia edilmeyecektir.
  2. İhaleye katılmak isteyen kişiler teklifte bulunacakları İş Makineleri aracın, % 3 (Yüzde Üç) tutarındaki Geçici Teminatların Karayolları 8. Bölge Muhasebe Müdürlüğüne makbuz mukabilinde yatıracaklardır. Teminatların Banka Mektubu olması halinde limit içi süresiz olacaktır. Satış sonrası, İş Makineleri ve aracın % 18 KDV, % 09,48 Tahakkuk Tutarı ve % 05.69 Karar Pulu tutarlarını Karayolları 8. Bölge Muhasebe Müdürlüğüne makbuz mukabilinde yatıracaklardır.
  3. Açık Teklif usulü ile yapılacak ihaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerin;

4.1. İhale tarihine göre 6 ay içinde alınmış iş veya ikametgâh adreslerini gösterir bir belgeyi;
4.2.Başkası adına vekil olarak ihaleye katılanların, noterden onaylı vekâletname örneği ve tüzel kişiyi temsilen katılanların ise noterden onaylı imza sirküleri örneği;
4.3. Tebligat adresinin, iş veya ikametgah adresine ilişkin belgelerdeki adresten farklı olması durumunda, tebligat adreslerini gösterir belgeyi;
4.4. Teminata ait alındı makbuzu veya Banka teminat mektubunu;
İbraz etmeleri şarttır.

5-Ekli Listede Belirtilen TCK No’su, Markası, Modeli ve Model yılı yazılı olan İş Makineleri ve aracın 22/11/2018 Tarihinde saat: 10:00 başlayacak ve satışı yapılacaktır.

Postadaki gecikmeler kabul edilmez. İlan olunur.
Eki : 1 Adet Satış Listesi
KARAYOLLARI 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAKİNE PARKINDA BULUNAN SATIŞI VEYA DEVİRYOLUYLA ELDEN ÇIKARILACAK İŞ MAKİNELERİ VE YEDEK PARÇALARIN FİYAT LİSTESİ

Sıra No TCK Markası Cinsi Modeli Model Yılı Fiyat (TL) Açıklama
1 93-1019 Mercedes Ekipmanlı Damperli Kamyon U2150 1993 80.000,00 Kazadan dolayı diferansiyel, şase, kupa ve arka sağ taraf komple hasarlı, Ön dingil kırık arka dingil hasarlı.
2 86-2087 Komatsu Greyder Tandem GD 505 A-2 1986 90.000,00 Motor bloğu patlak, şanzıman arızalı, diferansiyel arızalı. Şase boyunduruktan ayrılmış halde
3 77-8400 Boronkay Nakliye Treyleri BL 540 1977 25.000,00 Dingil burçları, dingil bağlantı pimleri ve fren körükleri hasarlı
4 77-8368 Boronkay Nakliye Treyleri BL 270 1977 25.000,00 Dingil burçları, dingil bağlantı pimleri ve fren körükleri hasarlı
5 85-6241 Relaytank Akköprü AK 22500 1985 20.000,00 Arka ısıtma ısıtma tertibatı komple sökülmüş, arka motor, fren körükleri çalışmıyor.
6 76-1667 Kamyon Sabit Karoserli F2070A 1976 20.000,00 Şaft ve baskı alınmış ayna mahruti sökülmüş Şanzıman, diferansiyel motor arızalı
7 Faun Greydere ait toplam 93 Adet Yedek Parça 9.821,31

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR