EZİNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Ezine Belediyesi'ne ait ekonomik ömrünü doldurmuş araçlar satılacaktır

EZİNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01153775
Şehir : Çanakkale / Ezine
Yayınlandığı Gazeteler

PUSULA 19.03.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Mülkiyeti Ezine Belediyesine ait  toplam 2 adet taşınır araç
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
31.03.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Cumhuriyet Mah. Org. Nahit Şenoğul Cad. No:2 Ezine/ÇANAKKALE
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
EZİNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
TAŞINIR MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ

I-GENEL ŞARTLAR

EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ/DOLDURMAMIŞ ARAÇLARIN SATIŞI
MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ

  1. Aşağıda bilgileri bulunan, mülkiyeti Ezine Belediyesine ait toplam 2 adet taşınır aracın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45 nci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile (açık arttırma) satış ihalesi yapılacaktır.
No Plaka Cinsi Marka Model Yılı Muhammen Bedel Geçici Teminat Tarihi Saati
1 17 SB 944 Otomobil Renault Kangoo EXP. 1,9 D G Confort 2003 İhale Bedeli
:22.000,00 TL(KDV Dahildir)
660,00 31.03.2020 10:00
2 17 SH 006 Otomobil Volkswagen Passat 1.6 FSİ Com. Tipr. 2007 İhale Bedeli : 42.000,00 TL(KDV Dahildir) 1.260,00 31.03.2020 10:20

Mülkiyeti Belediyemize ait yukarıdaki listede yer alan 2 (İki) adet Araç hali hazır mevcut durumuyla ayrı ayrı olarak satışa çıkarılmış olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi ve devamı gereğince Açık Teklif Usulü ile Ezine Belediyesi Encümenince ihale edilecektir.
1) İhalelerin Tarihi ve Saati: 31.03.2020 – Salı Günü, Yukarıda tabloda belirtilen saatler
2) İhalelerin Yapılacağı Yer: Cumhuriyet Mah. Org. Nahit Şenoğul Cad. No:2 Ezine/ÇANAKKALE
3) İhale Usulü: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi ve devamına göre Açık Teklif Usulü
4) İhale şartnameleri: Ezine Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir.
Tel: 0286 618 10 10
5) Şartname Bedeli: 200,00 -TL.
6) İhalelere katılmak isteyenlerden istenen belgeler:
1-Dış zarf
Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.
a) Teklif mektubunu içeren iç zarf,
b) İkametgâh belgesi ve nüfus kağıdının idarece onaylanacak fotokopisi (Gerçek Kişiler),
c) Siciline kayıtlı bulunduğu ticaret odasından alınmış ihalenin yapıldığı yıla ait faaliyet belgesi, (Tüzel Kişiler)
d) Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel Kişiler)
e) Vekil ile temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname,
f) Geçici Teminat (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun)
g) İstekli tüzel kişilik ise yukarıda sayılan belgelerin yanı sıra tüzel kişiliğin imza sirküleri ve vekâleten temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname,
h) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi
i) İhale Şartnamesinin her sayfasının “okudum” ibaresi ile imzalanması
j) Ezine Belediyesi nezdinde borcu olmadığına dair belge. (Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır.)
7) Teklif mektuplarının en geç tabloda belirtilen ihale saatlerine kadar ihalelerin yapılacağı adreste bulunan Fen İşleri Müdürlüğü-İhale Birimine verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.
8) İhalelerin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, Satış Şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.
9) Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcılar tarafından kanuni süresinde ödenecektir.
10) İdare ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir.
Ezine Belediyesi İnternet Adresi: http://www.ezine.bel.tr

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR