TRABZON VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

Ekonomik ömrünü tamamlamış araç satışı yapılacaktır

TRABZON VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ 2006 CİTROEN C5 (DİZEL) 2009 HONDA ACCORD (BENZİNLİ)
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
13.09.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Yatırım İzleme Başkanlığında toplanılacak ihale komisyonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI
TRABZON VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞINDAN, 2886 SAYILI DİK’UN 45 İNCİ MADDESİNE GÖRE AÇIK TEKLİF USULÜ İLE SATIŞA ÇIKARILACAK ARAÇLAR

Sıra No PLAKASI MODEL VE MARKA CİNSİ MOTOR VE ŞASE NO FİİLİ DURUMU BULUNDUĞU YER TAHMİNİ SATIŞ BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 61 FF 453 2006 CİTROEN C5 (DİZEL) OTOMOBİL 10JB743004998
VF7RC9HYB76722121
Ekonomik Ömrünü Doldurmuş Valilik İdari ve Mali İşler Müd. 37.000,00 1.110,00 13.09.2018 10:00
2 61 TK 333 2009 HONDA ACCORD (BENZİNLİ) OTOMOBİL R20A31155114
JHMCU16809C209019
Ekonomik Ömrünü Doldurmuş Valilik İdari ve Mali İşler Müd. 55.000,00 1.650,00 13.09.2018 11:00
AÇIKLAMALAR:
 1. Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınırların, (Araçlar) 2286 Sayılı DİK’nun 45 inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile satış ihalesi, hizasında gösterilen gün ve saatte, Yatırım İzleme Başkanlığında toplanılacak ihale komisyonunca yapılacaktır.
 1. İhaleye Katılmak İsteyen istekliler ihale saatine kadar:
 1. Geçici Teminat Yatırmaları, (Geçici Teminat olarak kabul edilecek değerler:1- Tedavüldeki Türk Lirası, 2-Mevduat ve Katılım Bankalarından verecekleri süresiz Teminat Mektupları, Teminat Mektuplarının (süresiz limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir.) ve senetlerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmesi gerekmektedir.
 2. Yasal yerleşim yerinin gösterir belgeyi (ikametgah Belgesi) verilmesi,
 3. Tebligat için Türkiye’de adres göstermelerini,
 4. Nüfus cüzdanı asılları ihale esnasında ibraz edilecektir. Tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özle hukuk tüzel kişilerin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adın ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir Noterce tasdik edilmiş İmza sirküleri veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri gerekmektedir.
 1. İhaleye ait şartname ve eklerini mesai saatleri içerisinde Yatırım İzleme Müdürlüğünde görebilir ve bedelsiz temin edilebilir.
 1. İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 1. Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 inci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce İhale Komisyonuna ulaşması gerekmektedir.
 1. Postada meydana gelecek gecikmelerden dolayı, idare ve ihale komisyonu sorumlu değildir.
 1. Taşınır Malların, (taşıt) satış bedeli peşin olarak tahsil edilecek ve satış bedeli üzerinden tahakkuk edecek KDV ve Karar Pulu bedelleri ise ayrı tahsil edilecek olup, satıştan ve tescil işlemlerinden doğacak olan her türlü vergi, resim, harç, araç pulu bedeli, sigorta borcu bedeli, muayene borcu bedeli vb. bedelleri de alıcıya ait olup, ayrıca tahsil edilecektir.
 1. Satılacak araçlar mevcut halleriyle ihaleye çıkarılmıştır. Araçların çalıştırılması ve nakliyesi ile satış sonrası trafiğe uygunluk belgesi ve piyasaya arz için alınması gereken belgeler ve izin için yapılan tüm masraflar alıcıya ait olup, ihale sonrası araçların çalışmaması / çalıştırılamaması ve yapılmış masrafların tahsili konularında idareden (Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığından) herhangi bir talepte bulunulamaz.
 1. İhale ilanı, www.trabzonyikob.gov.tr adresinden görünebilir.
İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR