İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik ömrünü doldurmuş taşıtların satışı yapılacaktır

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00945618
Şehir : İstanbul / Fatih
Yayınlandığı Gazeteler

DOKUZ SÜTUN 13.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
DOKUZ SÜTUN 15.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Belediyeye ait ekonomik ömrünü doldurmuş 5 adet aracın satışı. İhale şartnamesi evazım ve Ayniyat Müdürlüğü Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:3 Bakırköy/İSTANBUL  adresinden temin edilebilir, aynı yerde ücretsiz görülebilir.                               
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.02.2019 13:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ TAŞIT SATIŞI YAPILACAKTIR

Belediyemiz mülkiyetinde bulunan ve aşağıda özellikleri belirtilen otomobil satışı işinin ihalesi yapılacaktır.

1) Encümen Kayıt No: 275

2) İşin Konusu: Belediyemize ait ekonomik ömrünü doldurmuş çeşitli özelliklerdeki taşıt satışı işi
3) İşin Süresi: 15 iş günü
4) Niteliği / Miktarı: Taşıt (Otomobil) / 5 (Beş) Adet

S.NO TAŞIT ADI/CİNSİ MARKASI MODEL PLAKA
1 OTOMOBİL RENAULT 1997 34 AC 0406
2 OTOMOBİL RENAULT 2003 34 FUB 32
3 OTOMOBİL RENAULT 1998 34 AD 5574
4 OTOMOBİL RENAULT 1999 34 ZD 1353
5 OTOMOBİL MERCEDES-BENZ 1986 34 ESY 01
5) Muhammen Bedeli: 37.000.-TL + KDV
6) Geçici Teminatı: 1.110.-TL
7) İhale Tarihi ve Saati: 27 Şubat 2019 Saat: 13:00
8) İhalenin Yapılacağı Yer: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul
9) İhale Usulü: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü
10) İhale şartnamesi:
Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü
Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:3 Bakırköy/İSTANBUL
adresinden temin edilebilir, aynı yerde ücretsiz görülebilir. Tel: 0212 449 42 35 Fax: 0212 449 42 90
11) Şartname Bedeli: 200.-TL
12) İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:
a) Gerçek kişinin Kanuni ikametgâh ve nüfus cüzdan sureti (İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C. kimlik numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)
b) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.
c) Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküleri.
d) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesi.
e) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat,
f) Vekâleten iştirak edilmesi halinde, noter tasdikli vekâletname
g) Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (a), (b), (c), (d) ve (f) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.)
13) İstenilen tüm belgelerin, asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir.
14) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş olması gerekmektedir.
15) Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü’ne (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No:5 34134 Fatih/İstanbul) başvurmaları gerekmektedir.
16) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.
Araçlar, Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü’nün Bayrampaşa Meyve Sebze Hali içerisinde bulunan Tasfiye deposundan ve Makine İkmal Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Kartal Esentepe Mah. D–100 Güney Yan Yol adresindeki saha üzerinde, ihale gününden 3 (üç) iş günü önce mesai saatleri içerisinde görülebilir.

İLAN OLUNUR.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR