AKÇAABAT KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ

Ekonomik ömrünü doldurmuş araçlar ve yivsiz av tüfekleri ihale ile satılacaktır

AKÇAABAT KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00984941
Şehir : Trabzon / Akçaabat
Yayınlandığı Gazeteler

AKÇAABAT YENİ HABER 23.04.2019
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
08.05.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Akçaabat Milli Emlak Şefliğinde (Nefsipulathane Mahallesi İnönü Caddesi No : 167 Kat 4 - Akçaabat / TRABZON)
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKÇAABAT KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN

SATIŞI YAPILACAK ARAÇLAR
SIRA
NO
DOSYA NO MARKASI MODELİ SINIFI CİNSİ MODEL YILI YAKIT TİPİ MOTOR SİLİNDİR HACMİ MOTOR NO ŞASE NO RENGİ FİİLİ DURUMU TAHMİN EDİLEN
BEDEL (TL)
GEÇİCİ TEMİNAT
(TL)
İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 61020500011 Volkswagen Amarok N1G Özel Amaçlı (Acil Müdehale Aracı) 2012 Dizel 1968 CNE029930 WV1ZZZ2HZDH006891 Mavi Ekonomik ömrünü doldurmuş (Kazalı) 12.500,00 3.750,00 08.05.2019 10:00
2 61020500012 Ford Transit N1 Kamyonet (Kapalı Kasa) 2000 Dizel 2496 EGM6100MOT000080 SFALXXDJVLXP28058 Beyaz Ekonomik ömrünü doldurmuş 10.000,00 3.000,00 08.05.2019 10:30
3 61020500013 Ford Transit N1 Kamyonet (Kapalı Kasa) 2001 Dizel 2496 1R70915 NM0LXXDJVL1R70915 Beyaz Ekonomik ömrünü doldurmuş 10.000,00 3.000,00 08.05.2019 11:00
4 61020500014 Ford Facy Transit M1 Özel Amaçlı (Ambulans) 2004 Dizel 2402 HFFA3P67509 NM0LXXTTFL3P67509 Beyaz - Kırmızı Ekonomik ömrünü doldurmuş 6.000,00 1.800,00 08.05.2019 11:30
SATIŞI YAPILACAK YİVSİZ AV TÜFEKLERİ
SIRA
NO
MARKASI TİPİ SERİ NUMARASI ÇAPI FİİLİ DURUMU BULUNDUĞU YER TAHMİN EDİLEN
BEDEL (TL)
GEÇİCİ TEMİNAT
(TL)
İHALE TARİHİ İHALE
SAATİ
1 Çiftsan Süper Poze 55809 12 Halihazır Durumu Akçaabat Milli Emlak Şefliği Deposu 175,00 52,50 08.05.2019 13:30
2 Cesa Süper Poze 10317 12 Halihazır Durumu Akçaabat Milli Emlak Şefliği Deposu 150,00 45,00 08.05.2019 13:45
3 Asil Arms Otomatik 15 - 0235 12 Halihazır Durumu Akçaabat Milli Emlak Şefliği Deposu 175,00 52,50 08.05.2019 14:00
4 Altobelli Otomatik 10 - 1985 12 Halihazır Durumu Akçaabat Milli Emlak Şefliği Deposu 250,00 75,00 08.05.2019 14:15
5 Vursan Otomatik 97 - 3797 12 Halihazır Durumu Akçaabat Milli Emlak Şefliği Deposu 200,00 60,00 08.05.2019 14:30
6 Vursan Otomatik 97 - 067 12 Halihazır Durumu Akçaabat Milli Emlak Şefliği Deposu 150,00 45,00 08.05.2019 14:45
7 Altay Otomatik A848031 12 Halihazır Durumu Akçaabat Milli Emlak Şefliği Deposu 225,00 67,50 08.05.2019 15:00
8 Baretta Pompalı 11 - 0315 12 Halihazır Durumu Akçaabat Milli Emlak Şefliği Deposu 100,00 30,00 08.05.2019 15:15
9 Habicht Pieper Çift Kırma 88000 16 Halihazır Durumu Akçaabat Milli Emlak Şefliği Deposu 225,00 67,50 08.05.2019 15:30
10 Pietro Baretta Tek Kırma 175 16 Halihazır Durumu Akçaabat Milli Emlak Şefliği Deposu 100,00 30,00 08.05.2019 15:45
11 Güvensan Tek Kırma 2145 16 Halihazır Durumu Akçaabat Milli Emlak Şefliği Deposu 50,00 15,00 08.05.2019 16:00
AÇIKLAMALAR
1 - Yukarıda nitelikleri belirtilen araçlar ve yivsiz av tüfeklerinin satış ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile hizalarında gösterilen gün ve saatte, karşılarında belirtilen tahmini bedel üzerinden Akçaabat Milli Emlak Şefliğinde (Nefsipulathane Mahallesi İnönü Caddesi No : 167 Kat 4 - Akçaabat / TRABZON) toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır.
2 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a) Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuzu vermeleri, (Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler : 1 - Tedavüldeki Türk parası, 2 - Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, 3 - Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. )
b) Yasal yerleşim yerini gösteren belgeyi vermeleri,
c) Tebligat için Türkiyede adres göstermeleri,
d) Gerçek kişilerin T. C. Kimlik numaralarını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri, tüzel kişilerin vergi kimlik belgesini bildirmeleri,
e) Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri gerekmektedir.
3 - İhaleye ait şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Akçaabat Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz olarak görülebilir.
4 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 nci maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaştırılması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
5 - İhale bedeli üzerinden tahakkuk edecek olan KDV, Damga Vergisi ve Karar Pulu bedeli ayrıca tahsil edilecek olup, kayıt ve tescil gibi işlemlere ait her türlü vergi, resim, harç ve yasal yükümlülükler alıcıya aittir.
6- Satışa sunulan yivsiz av tüfeklerinin ihale sonucunda teslim alınabilmesi için, alıcının ilgili mevzuatı uyarınca yetkili kurumlardan alınmış Yivsiz Av Tüfeği Ruhsatnamesi, Yivsiz Tüfek Satınalma Belgesi veya Yivsiz Av Tüfeği Satıcılık Bayiliği İzin Belgesini ibraz etmesi gerekmektedir.
7 - Satılacak araçlar ve tüfekler mevcut halleriyle ihaleye çıkarılmıştır. Satışı çıkarılan araçların ve tüfeklerin çalıştırılması, nakliyesi, kayıt veya tescil edilmesi ile ilgili olarak İdareden (Akçaabat Milli Emlak Şefliği) herhangi bir talepte bulunulamaz. Her türlü yasal sorumluluk alıcıya aittir.
8 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
9 - Satışa çıkarılan tüfekler 06 - 07/05/2019 tarihlerinde, 09:00 - 12:00 ve 13:30 - 16:30 saatleri arasında görülebilir.
10 - İhale ilanı https://trabzon.csb.gov.tr, Türkiye çapındaki ihale ilanları www.milliemlak.gov.tr adresinden görülebilir. Telefon : (462) 228 15 92

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR