BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BUSKİ'den satılık 8 adet kamyon

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
8 adet taşınır satışı işi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.11.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Sırameşeler Mah. Avrupa Konseyi Bulvarı No:4/10 16190 Acemler-Osmangazi/BURSA'daki BUSKİ Genel Müdürlüğü İhale Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Satış

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
BUSKİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Genel Müdürlüğümüz envanterine kayıtlı muhtelif özelliklerde 8 adet aracın satılması işi BUSKİ İhale Yönetmeliği’nin 23’üncü maddesi uyarınca açık teklif artırma usulü ile ihaleye konulmuştur.
İhalesi 20/11/2019 Çarşamba günü saat 11.00’de Sırameşeler Mh. Avrupa Konseyi Bulvarı No: 4/10 16190 Acemler-Osmangazi/Bursa’daki BUSKİ Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Toplantı Odasında yapılacaktır.
Tahmini bedeli:

ARAÇLARIN TAHMİN EDİLEN BEDELLERİ VE GEÇİCİ TEMİNATLAR
SIRA NO DEMİRBAŞ NO PLAKASI MARKASI MODELİ MOTOR NO ŞASİ NO TAHMİNİ
DEĞERİ
GEÇİCİ
TEMİNAT
1 1353 16 YE 452 DODGE PD 250 AS KAMYONET 4X2 ÇİFT KABİN TENTELİ 1990 LD95990t-11396 U 9005-96513 KDV DAHİL 6.000,00 TL En az
180,00 TL
2 1629 16 E 3169 DESOTO PC 250 AS KAMYONET
4X2 ÇİFT KABİN TENTELİ
1991 LD95990T-13727V 9106-101054 KDV DAHİL 6.500,00 TL En az
195,00 TL
3 1630 16 E 3171 DESOTO PD 250 AS KAMYONET
4X2 ÇİFT KABİN TENTELİ
1991 LD95990T-137339V 9106-101057 KDV DAHİL 6.500,00 TL En az
195,00 TL
4 1441261 16 VG 443 BMC FATİH 145-22 VİDANJÖR KAMYON 8000 LT.4X2 1998 6BT50126321 2301109 KDV DAHİL 21.000,00 TL En az
630,00 TL
5 1568 16 YZ 476 BMC FATİH 145-22 DAMPERLİ KAMYON 1991 6BT/D50109237 F05-01409 KDV DAHİL 16.500,00 TL En az
495,00 TL
6 1441249 16 PD 484 BMC FATİH 145-22 KOMBİNE KANAL TEMİZ.
ARACI 4X2 4000 LT /4000 LT
1990 6BTD50106545 F0501132 KDV DAHİL 20.000,00 TL En az
600,00 TL
7 1441243 16 F 1744 İVECO OTOYOL DAMPERLİ KAMYON 65-9 4X2 2,6 M3 1992 804005230634062 6504580 KDV DAHİL 17.000,00 TL En az
510,00 TL
8 1441250 16 PD 281 FORD CARGO 1814 6X2 KOMBİNE KANAL TEMİZLEME ARACI 4500 LT / 4500 LT. 1988 71747 SFACCCDJDCHL71747 KDV DAHİL 24.000,00 TL En az
720,00 TL


Satış listesinde yer alan her bir araç listedeki sıraya uygun olarak ayrı ayrı ihale edilecektir.
İhale dokümanı Sırameşeler Mh. Avrupa Konseyi Bulvarı No: 4/10 16190 Acemler-Osmangazi/Bursa’daki BUSKİ Genel Müdürlüğü Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığında görülebilir veya KDV dahil 100,00 TL. bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

1- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
2- Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi vermesi,
a) Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkar Siciline kayıtlı olduğunu gösterir ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belge veya kimlik belgesi (nüfus kağıdı veya nüfus cüzdan örneği),
b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
3- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
a) Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli imza beyannamesi,
b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri,
İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi,
İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi vermesi,

4- Geçici teminatın Sırameşeler Mh. Avrupa Konseyi Bulvarı No:6 C Blok 16190 Acemler-Osmangazi/Bursa'daki BUSKİ Genel Müdürlüğü Abone İşleri Dairesi Başkanlığındaki merkez veznesi veya BUSKİ Genel Müdürlüğünün Türkiye Halk Bankası A.Ş. Uludağ Ticari Şubesinin TR 2800 0120 0962 8000 4500 0001 IBAN nolu hesabına yatırıldığını gösteren belge veya geçici teminat yerine geçen diğer belgeler;

5- İhale dokümanının alındığını gösterir belge (makbuz),

6- Ortak girişim olması halinde, şartnameye ekli örneğe uygun ortak girşim beyannamesi ile ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (2.) ve (3.) maddelere göre temin edecekleri belgeler,

İstekliler yukarıda belirtilen belgeleri ihale tarih ve saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.
Telefon veya faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
Genel Müdürlüğümüz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine ihale etmekte serbesttir, ilan olunur.

ADRES : TELEFON: 0-224-2702426/2838/2868
BUSKİ Genel Müdürlüğü
Acemler/BURSA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR