KULU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Araç satışı yapılacaktır

KULU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01036719
Şehir : Konya / Kulu
Yayınlandığı Gazeteler

ÖZ KULU 12.08.2019
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
29.08.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Başkanlık odası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
KULU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
ARAÇ SATILACAKTIR

 1. Mülkiyeti Kulu Belediyesi Tüzel Kişiliği’ ne ait aşağıdaki listede nitelikleri yer alan araçların satışına ait ihale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesinin gereğince Açık Teklif Usulü ile Başkanlık odasında Encümen huzurunda yapılacaktır.

 2. İhaleye konu olan araçlarla ilgili bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

SIRA NO.

PLAKA NO

CİNSİ

MARKASI

MODELİ

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

42 M 3579

KAMYONET

DODGE

1983

6.000,00 TL

180,00

29.08.2019

10.00

2

42 M 0001

OTOMOBİL

MURAT 131

1997

4.000,00 TL

120,00

29.08.2019

10.10

3

42 M 0141

AMBULANS

VOLKSWAGEN

1992

9.000,00 TL

270,00

29.08.2019

10.20

4

42 M 4756

TRAKTÖR

TÜMOSON

1996

10.000,00 TL

300,00

29.08.2019

10.30

5

42 NL 774

KAMYON

DODGE

1986

11.000,00 TL

330,00

29.08.2019

10.40

6

42 NP 264

KAMYON

YAVUZ

1986

14.000,00 TL

420,00

29.08.2019

10.50

7

42 M 4629

KAMYON( ÇÖP ARACI)

FORD

2001

10.000,00 TL

300,00

29.08.2019

11.00

8

42 GB 322

KAMYON( ÇÖP ARACI)

FORD

1998

10.000,00 TL

300,00

29.08.2019

11.10

9

42 GB 106

KAMYON( ÇÖP ARACI)

FORD

2002

10.000,00 TL

300,00

29.08.2019

11.20

10

42 M 0218

OTOBÜS

ISUZU

2000

14.000,00 TL

420,00

29.08.2019

11.30

11

42 EL 090

OTOBÜS

ISUZU

1993

8.000,00 TL

240,00

29.08.2019

11.40

12

42 M 1086

KAMYON

DESOTO

1987

13.000,00 TL

390,00

29.08.2019

11.50

 1. İhale konusu işe ait şartname Kulu Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden 20,00 TL bedel karşılığında mesai saatleri içinde temin edilebilir.

 2. İhaleye katılmak için isteklilerin İhale saatine kadar Kulu Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne her bir satış konusu araç için ayrı ayrı olmak üzere aşağıda yer alan evraklarla birlikte başvurmaları gerekmektedir.

İsteklilerin ihaleye katılmak için getirmeleri gereken evraklar aşağıda belirtilmiştir.

 • Başvuru Dilekçesi

 • Kimlik fotokopisi

 • Şartname bedeli makbuzu

 • Geçici Teminat

 • Yerleşim Yeri Belgesi

 • İsteklinin tüzel kişi olması halinde ihale yılı içerisinde alınmış olan tüzel kişiliği gösterir Oda Kayıt Belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi ve İmza sirküsü.

 • Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekâletnamesi

 • İdareye verilen bütün belgelerin aslı veya noter onaylı suretleri olacaktır.

 1. Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespite serbesttir.

İlanen duyurulur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR