KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik ömrünü doldurmuş araçların satış duyurusu

Kurum Hakkında

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00495069
Şehir : Kocaeli / İzmit
Yayınlandığı Gazeteler

ÇAĞDAŞ KOCAELİ 29.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
ÇAĞDAŞ KOCAELİ 05.12.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Tarihi
:
14.12.2016 10:30
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Satış

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN

Genel Müdürlüğümüze ait aşağıdaki listede belirtilen “Çeşitli Model ve Markalarda Ekonomik Ömürlerini Doldurmuş Araçların” Açık Teklif Usulüne ( İSU İhale Yönetmeliği 31 c maddesi) göre satışı yapılacaktır.

 • İhale 14.12.2016 Çarşamba günü saat 10:30 da İSU Genel Müdürlüğü B Blok 155 no’lu Brifing ve Toplantı salonunda yapılacaktır.
 • Araçların muhammen bedelleri aşağıdaki tabloda KDV hariç olarak gösterilmiştir. İstekliler tarafından yapılacak teklifler, her araç için ihale komisyonu önünde sözlü olarak ve sıra ile arttırma şeklinde komisyona belirtmeleri suretiyle yapılacaktır.
 • İhaleye katılabilmek için isteklilerden talep edilecek belgeler ihale dosyasında belirtilmiştir.
 • İhale dosyası 50,00 TL bedelle İSU Genel Müdürlüğü B Blok 156 no’lu odadan temin edilecektir.
 • Araçlara % 10 geçici teminat yatırılacaktır. Miktarı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
 • İhaleye katılabilmek için ihale dosyası satın alınması, geçici teminatın yatırılması ve ihale dosyasında istenen belgelerin düzenlenmesi zorunludur.
 • İhaleye katılmak isteyen Gerçek Kişilerde Aranacak Şartlar: a) İkametgah Belgesi b) Nüfus Cüzdan Belgesi c) Geçici Teminatın yatırıldığına dair belge d) Noter tasdikli imza beyannamesi. İhaleye katılmak isteyen Tüzel Kişilerde Aranacak Şartlar: a) Türkiye’de adres beyanı b) Tüzel Kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya sureti ile tüzel kişiliğin imza sirküleri. c) Geçici Teminatı yatırdığına dair belge. İhaleye katılmak isteyen Gerçek ve Tüzel Kişilerde Aranacak Ortak Özellikler: a)Geçici Teminatı yatırdığına dair belge. b)Vekaleten İhaleye Katılma halinde, istekli adına ihaleye katılan kişinin noter Tasdikli vekaletnamesi ve imza beyannamesi. Ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesini ile birlikte ihale saatine kadar İSU Genel Müdürlüğü B Blok 155 no lu oda adresinde toplanacak olan ihale Komisyonu Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.
 • İhale konusu araçlar İSU Genel Müdürlüğüne ait 42 Evler Şantiyesinde görülebilir.
 • İhaleyi alan istekli, ihalenin onaylanıp kendisine ihale kararı tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 iş günü içinde teklif ettiği bedeli İdarenin Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Muhasebe Şube Müdürlüğü veznelerine ya da idarenin göstereceği banka hesap numarasına yatıracaktır.
 • İdaremiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olmadığı, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta veya kısımlara bölerek yapmakta serbesttir.
 • Posta ile gönderilen tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar İSU Genel Müdürlüğünün İhale Komisyonu’na ulaşması şarttır. Postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Satış bedeli üzerinden ayrıca KDV alınacaktır.

Kamuoyuna saygıyla ilan olunur.

ARAÇLARIN MUHAMMEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARLARI

SIRA NO

PLAKA NO

MARKA

CİNSİ

MODEL

MODEL YILI

YAKIT TÜRÜ

KM

MUHAMMEN BEDEL (KDV HARİÇ)

GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARLARI (%10)

1

41 HR 625

DODGE

DAMPERLİ KAMYON

AS 250 A

2001

DİZEL

335.963

3.350,00 TL

335,00 TL

2

41 LF 722

HİNO

KAMYON (DAMPERLİ)

FB 112 SA

2001

DİZEL

367.132

6.166,67 TL

616,67 TL

3

41 HR 762

DODGE

KAMYONET (ÇİFT KABİNLİ)

AS 250

2001

DİZEL

256.994

3.750,00 TL

375,00 TL

4

41 KT 770

DODGE

KAMYONET (AÇIK KASA)

PD 250 AS-SÜPER

1999

DİZEL

421.034

3.366,67 TL

336,67 TL

5

41 KT 771

DODGE

KAMYONET (AÇIK KASA)

PD 250 AS-SÜPER

1999

DİZEL

KM SAATİ YOK

2.800,00 TL

280,00 TL

6

41 FR 182

DESOTO

KAMYON (DAMPERLİ)

AS 250

2000

DİZEL

423.315

3.583,33 TL

358,33 TL

7

41 03 038

LİEBHERR

R914 PALETLİ EKSVATÖR

D.924.TE

2003

DİZEL

************

10.000,00 TL

1.000,00 TL

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR