İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI

Petrol/Akaryakıt tankeri ihale usulü ile satılacaktır

İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01048621
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

SABAH 10.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.09.2019 16:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İstanbul Liman Başkanlığı 3. Kat Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞINDAN
TÜRK BAYRAKLI Ç.ERGÜN KAPTAN İSİMLİ GEMİNİN BULUNDUĞU YERDE SATIŞINA DAİR İHALE İLANI


1996 inşa tarihli, 45,98 Metre boyunda, 6,50 Metre eninde, 3,40 Metre derinliğinde, 257 gross tonilatoluk,215,20 ton boş ağırlığı (Lightship) olan Türk Bayraklı, İstanbul Limanı Türk Uluslararası Gemi Sicilinin 645. Sırasında tescilli Ç.ERGÜN KAPTAN isimli Petrol/Akaryakıt Tankeri İstanbul İli Gürpınar mevkiinde sahipsiz halde bulunmakta olup mevcut haliyle bulunduğu yerde 618 Sayılı Limanlar Kanununun 7. Maddesi uyarınca, 2886 Sayılı Kanun kapsamında AÇIK TEKLİF USULÜ ile satışı yapılacaktır.
İhale Şartnamesi ile İhale Dokümanı; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesinin Vakıfbank Emek Şubesinin TR40 0001 5001 5800 7306 9032 98 IBAN nolu hesabına, “Ç.Ergün Kaptan Gemisi İhale Dosya Bedeli” açıklaması ile yatırılan 100,00 (Yüz Türk Lirası) TL’lik Dekontun teslimi karşılığı İstanbul Liman Başkanlığından (Kemankeş Mah. Rıhtım Cad. No:33 Karaköy-Beyoğlu/İstanbul) temin edilecektir.
İhale; İstanbul Liman Başkanlığı (adres yukarıda) 3. Kat Toplantı Salonunda 24.09.2019 tarihinde saat 16:00’da Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.
İhale konusu geminin Tahmini Satış Bedeli 190.000,00 (Yüzdoksanbin Türk Lirası) TL. ve Geçici Teminat miktarı ise 5.700,00 (Beşbinyediyüz Türk Lirası) TL. dır.
İhaleye Katılabilmek için;

  1. Tüzel kişiliğin; vergi numarası, iletişim (telefon, gsm, mail, faks) ve adres bilgileri ile gerektiğinde iade edilecek olan tutarlar için tüzel kişilik adına kayıtlı banka IBAN numaralarını belirtir yazılı beyanın,
  2. İhale dosya bedelinin yatırıldığına dair banka dekontunun (internet işlemlerinde banka kaşeli) aslı,
  3. Geçici Teminatın yatırıldığına dair banka dekontunun (internet işlemlerinde banka kaşeli) aslı,
  4. Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu, Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
  5. Tüzel kişiliği temsil edenin noter tasdikli imza sirküleri örneği,
  6. İhaleye vekaleten iştirak edilmesi halinde istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter onaylı vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,
  7. Vergi Levhasının fotokopisinden (Aslı, iade edilmek üzere ibraz edilecektir) oluşan dosyanın eksiksiz olarak 24.09.2019 tarihinde saat 10:00’a kadar İstanbul Liman Başkanlığına (adres yukarıda) teslim edilecektir.

İlan Olunur.İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR