ALİAĞA LİMAN BAŞKANLIĞI

Hizmet gemisi ihale yoluyla satılacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00891315
Şehir : İzmir / Aliağa
Semt-Mahalle : YALI MAH. / ALİAĞA
Yayınlandığı Gazeteler

ALİAĞA EKSPRES 08.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
ALİAĞA EKSPRES 12.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Hizmet GemisiYİĞİT-2,Boyu: 16,77 m., Eni: 4,40 m., Boş ağırlık: 10,50 ton İnşa yılı:1970, Çelik gövdeli
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.11.2018 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Aliağa Liman Başkanlığı toplantı salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Pazarlık Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI
ALİAĞA LİMAN BAŞKANLIĞINDAN
İHALE İLANI

1)-Aşağıda teknik özellikleri belirtilen YİĞİT-2 isimli hizmet gemisinin satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51.maddesi uyarınca “Pazarlık Usulü” ile hizasında belirtilen tarih ve saatte Aliağa Liman Başkanlığı toplantı salonunda ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.

Cinsi –Ticari Adı Niteliği Bulunduğu Yer Tahmini Bedeli (TL) Geçici teminat
Bedeli (TL)
İhale tarihi ve saati
Hizmet Gemisi
YİĞİT-2
Boyu: 16,77 m.,
Eni: 4,40 m.,
Boş ağırlık: 10,50 ton
İnşa yılı:1970,
Çelik gövdeli

İzmir, Aliağa, Yalı Mah. Karayolları 24 Şube Şefliği karşısı sahil bandında

13.377,00 TL

401,31 TL

19.11.2018/11.00-11.15


2)- İhaleye katılmak isteyenlerin;
a)- Gerçek kişilerde;

 1. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 2. Yasal yerleşim yeri belgesi (ikametgâh belgesi),

b)-Tüzel kişilerde;

 1. Vergi kimlik numarasın gösterir belge,
 2. İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri bir makamdan, ihalenin yapılacağı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi,
 3. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerin ise tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,

c)- Gerçek ve Tüzel kişiler yukarıdaki belgelere ilave olarak;

 1. İsteklisi tarafından imzalanmış şartname;
 2. Geçici teminat makbuzu veya banka geçici teminat mektubu (süresiz, limit içi), İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri zorunludur. Kamu tüzel kişileri, kamu iktisadi kuruluşları ve bunların müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştiraklerinin adres göstermeleri ve geçici teminatı yatırmaları gerekmez.

3)- Diğer,

 1. Söz konusu geminin satışına dair her türlü vergi, resim ve harçlar alıcıya aittir.
 2. Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde yapılan hurda kavramına uygun şekilde tesliminin gerçekleşmesi halinde söz konusu teslim, KDV Kanununun 17/4-g maddesi kapsamında KDV’den istisna olacaktır.

Öte yandan, geminin aynen veya onarılmak suretiyle üretim amaçlarına uygun olarak kullanılacak durumda teslimi halinde ise genel hükümler çerçevesinde katma değer vergisi uygulanacaktır.

 1. Posta ile müracaatlar kabul edilmeyecektir.
 2. İhaleye ilişkin şartname mesai saatleri içinde Aliağa Liman Başkanlığında ücretsiz olarak görülebilir.
 3. İrtibat telefon: 0 (232) 616 19 93

İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR