İSKENDERUN LİMAN BAŞKANLIĞI

Gemi satışı yapılacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00814775
Şehir : Hatay / İskenderun
Yayınlandığı Gazeteler

GÖRÜNTÜ 31.05.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Alfa Chem isimli gemi. Kimyasal tanker
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
11.07.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Çay Mahallesi 5 Temmuz Cad. No:43 İskenderun/HATAY
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
İSKENDERUN LİMAN BAŞKANLIĞINDAN

Satışı Yapılacak Geminin:

Adı IMO No Bayrağı GRT/NRT Cinsi: Boş Ağırlığı Tahmini Satış Bedeli Geçici Teminat Tutarı İhale Tarihi İhale saati
Alfa
Chem
8317980 Türk 2690/1059 Kimyasal Tanker 1713
metrik ton
1.036.779,00TL (KDV Hariç) 300.000,00TL 11.07.2018 10:00


1-Yukarıda cinsi, özellikleri ve niteliği belirtilen İskenderun Uluslararası LimakPort Limanı Tersanesinde bulunan Alfa Chem isimli gemi mevcut haliyle 618 sayılı Limanlar kanunu uyarınca 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre açık teklif usulü ile Çay Mahallesi 5 Temmuz Cad. No:43 İskenderun/HATAY adresinde Liman Başkanlığı ihale salonunda satışı yapılacaktır.
2-İhaleye iştirak etmek isteyenlerin:

  1. İhalenin başlangıç saatine kadar isteklilerin geçici teminata ilişkin belgelerini (Tedavüldeki Türk parası, mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları 2886 sayılı kanuna göre banka limiti ve kullandırılan limitleri de göstermesi ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler ile dışarıda yerleşik kişiler ile geçimlerini yurtdışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca belirlenen (konver tipi döviz).
  2. Yasal Yerleşim Yeri sahibi olduğuna dair belgeyi,
  3. Tebligat için Türkiye’de adresini gösterir yazılı beyanı,
  4. Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını (asılları ihale sırasında ibraz edilecektir). Tüzel kişilerinde vergi kimlik numaralarını bildirmeleri.
  5. Özel hukuk tüzel kişilerin yukarıda belirtilen şartlarda aynı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinde veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasına, yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yılı içerisinde almış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak tüzel kişileri temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekaletnameyi,
  6. Kamu tüzel kişilerini ise yukarıda (a),(c),(d) ve (e) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya tebliğde bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale saatinden önce komisyon başkanlığına vermeleri zorunludur.

3- Satış bedeli, satış bedeli üzerinden %18 oranında KDV ile beraber peşin tahsil edilecektir.
4- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı D.İ.K. 37.maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaştırılması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.
5- Girilecek olan ihaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Ulaştırma, Denizcilik Ve Haberleşme Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesinin Vakıfbank Emek Şubesinin TR40 0001 5001 5800 7306 9032 98 IBAN no’lu hesabına 500TL ödendiğine dair makbuz ibraz edilmesi halinde temin edilebilecektir.
6- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
7- Satış ihalesi ile ilgili ilan ve bilgiler 03266141192 no’lu telefondan öğrenilebilir.
İlan olunur.

İskenderun Liman Başkanlığı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR