SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2. el 6 kişi kapasiteli su botu satılacaktır

SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2 adet 2. El 6 kişi kapasiteli su botu
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.08.2019 16:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Selçuklu Belediyesi Encümen Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2. EL 6 KİŞİ KAPASİTELİ SU BOTU SATIŞ İLANI

1. Selçuklu Belediyesine ait 2 adet 2. El 6 kişi kapasiteli su botu 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi hükümleri dahilinde açık artırma usulü ile satılacaktır.
2. İhale, Selçuklu Belediyesi Encümen Salonunda 22/08/2019 Perşembe günü saat 16.00’ da yapılacaktır. İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen serbesttir.
3. Satılacak olan 2. El 6 kişi kapasiteli su botlarının muhammen bedelleri KDV hariç aşağıda belirtilmiş olup, KDV oranı % 1’dir.
4. İhale bedeli, 2. El 6 kişi kapasiteli su botları teslim edilmeden önce ihale üzerinde kalan istekli tarafından peşin olarak ödenecektir. İhale ile ilgili her türlü vergi ve masraflar (nakliye vb.) alıcıya aittir.
5. İhale ile ilgili doküman ve şartnameler Selçuklu Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.
6. İstekliler, 2. El 6 kişi kapasiteli su botlarını ihaleden önce Selçuklu Belediyesi Sille Himmet Ölçmen Barajında görebilir.
7. İhaleye iştirak edecekler, geçici teminat ve istenilen belgeleri en geç ihale saatinden 30 dakika önce Selçuklu Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne teslim etmesi gerekmektedir. Belirtilen saatten sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
8. Posta, e-mail veya faksla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
9. 2. El 6 kişi kapasiteli su botlarının teslim tarih ve saatinden sonraki tüm hukuki sorumluluk ihaleyi kazanan istekliye ait olacaktır.
10. İhaleye katılacak olanlardan istenen belgeler;
A- Gerçek kişi olması halinde;

 1. Dilekçe,

 2. Kanuni ikametgâh belgesi,

 3. Türkiye de tebligat adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası,

 4. T.C. Kimlik numarası bulunan Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

 5. Noter tasdikli imza beyannamesi,

 6. Vekil ise noter tasdikli vekaletname ve imza beyannamesi,

 7. Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka teminat mektubu.

B- Tüzel kişi olması halinde;

 1. Dilekçe,

 2. Türkiye de tebligat adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası,

 3. Tüzel kişi adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair yetkili organ kararı,

 4. Noter tasdikli imza sirküsü,

 5. Vekil ise noter tasdikli vekaletname ve imza sirküsü,

 6. Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar sicil kayıt belgeleri (2019 yılı),

 7. Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka teminat mektubu.

C- Ortak girişim olması halinde;
Ortak girişim olması halinde tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi ve (A) veya (B) bendinde belirtilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
(A), (B), (C) bentlerinde istenilen belgeler asılları veya noter tasdikli suretleri olması zorunludur.

S.No

Cinsi

Miktarı (Adet)

Muhammen Bedel (TL.)

Geçici Teminat Tutarı (TL.)

İhale Tarihi

1

2. El 6 Kişi Kapasiteli Su Botu
(Seri No:06002F-712281)

1

39.500,00

1.185,00

22/08/2019

2

2. El 6 Kişi Kapasiteli Su Botu
(Seri No:06002F-712283)

1

44.500,00

1.335,00

22/08/2019

İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR