SALİHLİ SAĞ SAHİL SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

Taşıt satış ihalesi

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00716777
Şehir : Manisa / Salihli
Yayınlandığı Gazeteler

SALİHLİ SEKTÖR 08.12.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
12.12.2017 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Binası Toplantı Salonunda Yönetim Kurulu huzurunda yapılacaktır.
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TAŞIT SATIŞ İLANI
SALİHLİ SAĞ SAHİL SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINDAN

No Markası Şase Numarası Model İhale Tarihi
İhale Saati
Tahmini Bedel (TL) Geçici Teminat
Miktarı (TL)
1
Dresser

G7800002U0100572

1989
12.12.2017
10:00

70.000,00.-

2.100,00.-

 1. İhale 2886 sayılı kanunun hükümleri çerçevesinde “Açık Teklif Usulü” ile Birlik Hizmet Binası Toplantı Salonunda Yönetim Kurulu huzurunda yapılacaktır.
 2. Taşınmaz satış ihalesine katılacak olanların;

 1. Geçici teminatı yatırmış olmaları,
 2. Kanuni İkametgah sahibi olmaları,
 3. Türkiye sınırları içinde açık adres göstermeleri,
 4. Gerçek kişiler için, nüfus cüzdan fotokopisini vermeleri,
 5. Tüzel kişiler için, tüzel kişi adına ihaleye girmeye yetkili olduklarına ilişkin belge ve noter onaylı imza sirküsü vermeleri,
 6. Vekaleten girecekler için, noter onaylı vekaletname getirmeleri,
 7. İhale saatinde bizzat hazır bulunmaları,
 8. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin, bu maddenin (e) ve (f) fıkralarında sıralanan şartları yerine getirmeleri,
 1. İhale Şartnamesini 50,00.- TL. karşılığında Sulama Birliği İdari ve Mali İşler Müdürlüğünden temin edilmektedir.
 2. Salihli Sağ Sahil Sulama Birliği’ne borcu olmadığına ilişkin Sulama Birliği İdari ve Mali İşler Müdürlüğünden belge getirmeleri zorunludur.
 3. Geçici ve Kesin Teminat Mektubu ve miktarının iadesi 5510 sayılı yasa hükümlerine göre yapılacaktır.
 4. İstenen belgeler ihale günü ihale saatinden önce Salihli Sağ Sahil Sulama Birliği İdari ve Mali İşler Müdürlüğüne teslim edilecektir.


İlanen Duyurulur.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR