BURSA İLİ KARACABEY SULAMA BİRLİĞİ

Karacabey Sulama Birliği'nden 2 adet araç ve 1 adet daire satılıktır

BURSA İLİ KARACABEY SULAMA BİRLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01113902
Şehir : Bursa / Karacabey
Yıl : 2014
Çekiş : 4x4
Plaka & Uyruk : Türkiye (TR) Plakalı
Yayınlandığı Gazeteler

KARACABEY YÖREM 13.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
KARACABEY YÖREM 15.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2 adet taşınır , 1 adet taşınmaz satışı işi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.01.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Karacabey Sulama Birliği Tavşanlı Mah. Bandırma Cad. No33/A Karacabey Bursa adresinde bulunan Hizmet Binası Toplantı salonunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 114. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KARACABEY SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

TAŞINIR VE TAŞINMAZ MAL SATIŞ İHALE İLANI

Karacabey Sulama Birliğine ait aşağıdaki taşınır ve taşınmaz mallar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35-C maddesine göre açık teklif usulü ihale yolu ile satılacaktır.

 1. TAŞINIR MALLAR (TAŞITLAR)
 1. 16 TC 002 Plakalı 4x4 Otomobil Markası:Ford Kuga Model Yılı: 2014 Durumu: Faal Muhammen Bedel: 88.500,00 TL Geçici Teminat:2.655,00 TL
 2. 16 TS 124 Plakalı 4x4 Çift Kabin Kamyonet Markası: Mitsubishi L200 Model Yılı: 2010 Durumu: Faal Muhammen Bedel: 35.000,00 TL Geçici Teminat: 1.050,00 TL
 3. TAŞINMAZ MALLAR (BİNA)
 4. Cinsi: Bina (apartman dairesi) Ada Parsel: 19/23 Mahalle: Tavşanlı Durumu: Oturulabilir Muhammen Bedel: 135.000,00 TL Geçici Teminat: 4.050,00 TL

1- İhale; 24/01/2020 tarihide Cuma günü, saat 10.00’da Karacabey Sulama Birliği Tavşanlı Mah. Bandırma Cad. No33/A Karacabey Bursa adresinde bulunan Hizmet Binası Toplantı salonunda yapılacaktır.
2- Taşınır ve taşınmaz Mal Satışı İhalesine katılacak olanlar, Satışı yapılacak olan mallara ait Mal Satış Şartnamesini ve Standart formları içeren “İhale Doküman Dosyasını Karacabey Sulama Birliği Birliğinden 50 TL bedel karşılığında temin edebilirler.
3- Yukarıdaki A ve B bentlerindeki listede belirtilen taşınırların muhammen bedelleri ve geçici teminatları tek tek belirtilmiştir. Geçici teminat muhammen bedelin %3’ü oranındadır.
4- Geçici teminat İhale saati öncesi, mesai saatleri içerisinde İdaremiz Saymanlık veznesine nakden yatırılabilir veya banka teminat mektubu (süresiz) olarak verilebilir.
5- Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
6- İhale ve satışla ilgili bütün vergi, harçlar, alım satım giderleri ile karar pulu bedeli ihale alıcıya aittir.
7- İdaremiz Vergi Usul Kanununa tabi değildir.
8- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.
9- İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.
10- İsteklilerden aranacak belgeler: İsteklilerin belirtilen gün ve saatte, aşağıdaki belgeler ile ihale yerinde hazır bulunmaları zorunludur.

 1. 08.09.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır. İhaleye iştirak edecekler bedeli karşılığında şartname satın almak zorundadır.
 2. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 6.maddesinde yazılı kişiler doğrudan ve dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağı saymayarak ihaleye katılanın üzerine ihale yapılmış bulunursa geçici teminatı birliğimize gelir kaydedilecektir.
 3. Karacabey Sulama Birliğine borcu bulunanlar ihaleye katılamazlar.
 4. İhale yerli isteklilere açık olacaktır.
 5. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
 6. E-Devlet’ten alınmış adres belgesi (Gerçek kişiler için Nüfus Müdürlüğünden veya e-devletten alınmış ikametgah Belgesi, Tüzel kişi olması halinde, ticaret sicil gazetesi veya bağlı bulunduğu meslek odasından adresinde faaliyette olduğunu gösterir belge.
 7. Gerçek kişiler için kimlik aslı,
 8. Tüzel kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri
 9. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya yetkisinin bulunduğu gösteren noter tasdikli vekaletname.

Birlik Başkanı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR