KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İzaydaş'a ait 2017 model Audi Q7 pazarlık usulüyle satılacaktır

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01038984
Şehir : Kocaeli
Yıl : 2017
Km : 69810
Yayınlandığı Gazeteler

KOCAELİ DEMOKRAT 16.08.2019
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
İzaydaş
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2017 model Audi Q7 M1G Ac Steyşın.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.08.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İZAYDAŞ Genel Müdürlük Binası Toplantı Salonunda
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Satış

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 114. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İZAYDAŞ
PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN
AUDİ Q7 ARAÇ SATIŞI İŞİ İHALE İLANI

NO SATIŞA KONU ARACIN
MARKASI TİP MODEL KM MUHAMMEN BEDEL
(TL)
TEMİNAT BEDELİ (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 AUDİ Q7 M1G Ac Steyşın 2017 69.810 628.000,00 18.840,00 27.08.2019 14:00
 • Yukarıda özellikleri belirtilen 1 adet AUDİ Q7 Aracın, hizasında belirtilen tarih ve saatte; Hurda veya İhtiyaç Dışı Malzeme ve Araçların Satışı Talimatı (T-340-03) gereği Pazarlık Usulü ile İZAYDAŞ Genel Müdürlük Binası Toplantı Salonunda satış ihalesi yapılacaktır.
 • İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
 1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
  1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
 2. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
 3. 18.840,00 TL tutarında teminatın İdarenin banka hesabına yatırıldığına ilişkin makbuz
 4. İhale dosyasının satın alındığına dair dekont,
 5. Aracın görüldüğüne ilişkin belge (İmzalı),

belgelerin asıl veya aslına uygun noter tasdikli olması zorunludur.

 • Satış şartnamesi, Alikahya Atatürk Mahallesi Çarşıbaşı Caddesi No: 350 İzmit/KOCAELİ adresinde görülebilir ve 50,00 TL (elli Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
 • İsteklilerin teklif mektuplarını, 27.08.2019 Salı günü, saat 14:00’e kadar İZAYDAŞ İhale ve Sözleşmeler Şefliğine teslim etmeleri zorunludur. İhale pazarlık usulü olduğundan ihaleye teklifleri temsilen imza yetkisine haiz kişi ve/veya kişilerin katılması zorunludur. İhale (son teklif verme) saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.
 • Araç için verilen teklif mektubunda, teklif fiyat KDV Dâhil verilecektir.
 • Aracın Görülebileceği Yer: 19.08.2019 tarihinden itibaren 27.08.2019 Salı günü saat 12:00’ye kadar mesai saatleri içinde (08.30-16.00) İZAYDAŞ, Alikahya Atatürk Mahallesi Çarşıbaşı Caddesi No: 350 İzmit/KOCAELİ adresinde Destek Hizmetleri Şefliği nezaretinde görülebilecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR