Ticaret Bakanlığı

2000 MODEL VOLKSWAGEN LT 35

İlan Görselleri
2000 MODEL VOLKSWAGEN LT 35
2000 MODEL VOLKSWAGEN LT 35
1 / 12
2000 MODEL VOLKSWAGEN LT 35
2000 MODEL VOLKSWAGEN LT 35
2 / 12
2000 MODEL VOLKSWAGEN LT 35
2000 MODEL VOLKSWAGEN LT 35
3 / 12
2000 MODEL VOLKSWAGEN LT 35
2000 MODEL VOLKSWAGEN LT 35
4 / 12
2000 MODEL VOLKSWAGEN LT 35
2000 MODEL VOLKSWAGEN LT 35
5 / 12
2000 MODEL VOLKSWAGEN LT 35
2000 MODEL VOLKSWAGEN LT 35
6 / 12
2000 MODEL VOLKSWAGEN LT 35
2000 MODEL VOLKSWAGEN LT 35
7 / 12
2000 MODEL VOLKSWAGEN LT 35
2000 MODEL VOLKSWAGEN LT 35
8 / 12
2000 MODEL VOLKSWAGEN LT 35
2000 MODEL VOLKSWAGEN LT 35
9 / 12
2000 MODEL VOLKSWAGEN LT 35
2000 MODEL VOLKSWAGEN LT 35
10 / 12
2000 MODEL VOLKSWAGEN LT 35
2000 MODEL VOLKSWAGEN LT 35
11 / 12
2000 MODEL VOLKSWAGEN LT 35
2000 MODEL VOLKSWAGEN LT 35
12 / 12
İlan Metni

İhalede satış bedeline ek olarak %1,517 (binde 15,17) oranında damga vergisi tahsil edilmektedir. Damga vergisinin KDV ve ÖTV’si de ayrıca tahsil edilir.

Gümrük mevzuatına göre tasfiyesi öngörülen eşyanın elektronik ihale yoluyla satışına esas şartname/sözleşmenin “ Eşyanın Görülmesi ” başlıklı 9. maddesinin 3. bendinin “ Eşya mevcut durumu ile satışa sunulmaktadır. Sistemde yer alan eşyaya ait bilgiler bilgi niteliğindedir. Sistemde teklif veren istekliler e-ihalesi yapılan eşyayı mevcut haliyle görmüş, incelemiş ve e-ihaleye sunulduğu haliyle kabul etmiş sayılır. Bu konuda yapılan itirazlar idarece reddedilir. ” hükmünü amirdir.

Satışı yapılan aracın hasar kaydı ile ilgili bir bilginin Müdürlüğümüzce bilinemeyeceği ve ayrıca hasar kaydı bilgilerinin belirtilmesi ile ilgili herhangi bir mevzuat düzenlemesi bulunmamasından bahisle söz konusu bilginin öğrenilmesi alıcının sorumluluğunda olup konu ile ilgili satış iptali istemi Müdürlüğümüzce reddedilecektir.

ARAÇ 21 KOLTUKLUDUR ANCAK: 17+1 OLARAK İMAL EDİLMİŞ OLUP BU ŞEKİLDE TESCİL YAPTIRILMASI GEREKMEKTEDİR.İhalede satış bedeline ek olarak %1,517 (binde 15,17) oranında damga vergisi tahsil edilmektedir. Damga vergisinin KDV ve ÖTV’si de ayrıca tahsil edilir.

25/06/2013 TARİHLİ 26688 SAYILI TASFİYE YÖNETMELİĞİNİN UYULMASI GEREKEN DİĞER KURALLAR BAŞLIKLI 13.MADDESİNİN 9.FIKRASI '' ARAÇLARIN SATIŞINDAN SONRA TRAFİK TESCİL İŞLEMLERİ ALICI TARAFINDAN YERİNE GETİRİLİR.'' HÜKMÜ HAİZDİR.

ARAÇ 21 KOLTUKLUDUR ANCAK: 17+1 OLARAK İMAL EDİLMİŞ OLUP BU ŞEKİLDE TESCİL YAPTIRILMASI GEREKMEKTEDİR.


1- Kullanıcı, üyelik formunu doldurarak sisteme kayıt olmasıyla bu formda yer alan bilgilerin tam, doğru, kendisine ait olduğunu taahhüt etmiş ve formda yer alan şartları kabul etmiş sayılır. Kullanıcı, üyelik formunda yer alan bilgilerinin eksik veya yanlış olmasından doğan veya doğabilecek olan zararlardan sorumludur.

2- Eşya mevcut durumu ile satışa sunulmaktadır. Sistemde yer alan eşyaya ait bilgiler, bağlayıcı nitelikte değildir. Sistemde teklif veren istekliler yapılan eşyayı mevcut haliyle görmüş, incelemiş ve ihaleye sunulduğu haliyle kabul etmiş sayılır. Teslim edilen aracın/eşyanın sistemde belirtilenlerden farklı çıkması halinde şartnamede belirtilen haller dışında itiraz edilemez.

3- E-ihale işlemleri için kullanıcıya, istekliye veya alıcıya yapılacak her türlü bildirim sistem üzerinden yapılır ve gerektiğinde ilgililere e-posta veya SMS yoluyla bilgi verilir. Sistemde yer alan bilgilerin kullanıcıya, istekliye veya alıcıya e-posta veya SMS yoluyla yapılan bildirimlerden farklı olması halinde sistemde yer alan bilgiler esas alınır.

4- İhaledeki artırımlar ihale detay sayfasında gösterilen teklif başlangıç tutarından başlatılır.

5- Teklifler ihale detay sayfasında yer alan "100 TL-300 TL-500 TL" kalıp butonları kullanılarak veya manuel şekilde en fazla 2.000 TL olmak kaydıyla 50 lira ve katları yazılarak verilir.

6-En yüksek teklif sahibi kendi teklifini artıramaz.

7-Artırımlar, sistem tarafından işlendiği anda kayıtlı olan en yüksek teklif tutarına eklenerek yapılır. Artırımların sistem tarafından işlendiği anda kayıtlı olan en yüksek teklif tutarının, ihale detayı sayfasında isteklinin görüntülediği tutardan yüksek olması durumunda, sistemdeki veriler esas alınır.

8- Üyeler tarafından sistem üzerinde kullanılacak teminat ve satış bedellerinin e-ihale uygulaması için sistemde duyurulan banka hesaplarına yatırılması gerekmektedir. Banka ve hesap bilgileri ile ilgili ayrıntılı bilgiye e-ihale ana sayfasında bulunan duyurular bölümünden ulaşılabilmektedir.”

9- Eşyanın alıcıya tesliminden sonra eşyanın piyasaya arzı, kullanımı veya tescili için alınması gereken her türlü iznin veya belgenin alınması, kayıt, tescil veya bildirim işlemleri alıcı tarafından yerine getirilir ve bunlara ilişkin her türlü mali yük ve yükümlülük alıcı tarafından karşılanır.

10- Satışlar 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değildir.

11- İhale bedeli dışında tahsil edilecek vergi ve ek mali yükümlülükler ihale detayı sayfasında duyurulur.

12- Tasfiye işletme müdürlüğü, gerekçesini belirterek e-ihale öncesinde, sırasında veya sonrasında eşyanın teslim edilip edilmediğine bakılmaksızın ihaleyi veya satışı iptal etmeye yetkilidir. Alıcı, satış şartnamesinde belirtilen hallerde ihalenin veya satışın iptalini isteyebilir.

13- Bakanlık, sistemin düzgün ve doğru işleyişi ile sistemde yer alan her türlü bilginin güvenliğinden ve gizliliğinden sorumludur. Sistemde oluşabilecek sorunlar dışında internet, telefon ve GSM hatlarındaki sorunlar gibi sistemden kaynaklanmayan sorunlar veya kullanıcıdan kaynaklanan nedenlerle istekliler tarafından sistemde teklif verilememesi veya Bakanlık tarafından kullanıcı, istekli veya alıcıya e - posta veya SMS yoluyla yapılacak bildirimlerin yapılamamasından Bakanlık sorumlu değildir. İhalelerle ilgili her türlü süreç, sistemde yer alan bilgiler doğrultusunda tamamlanır.

14- Bakanlık, üyelerin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde, yasal gereklere uygun hareket etmek veya Bakanlığa tebliğ edilen yasal işlemlere uymak zorunda olduğu hallerde açıklayabilir.

15- E - ihale sonuçları sistemde duyurulur.


İhalenin Bitmesine
  • -372gün
  • -18saat
  • -53dakika
  • -25saniye
TEKLİF VER
Muhammen Bedeli
15,600
Teminat Bedeli
1,560
Künye ve Kayıt Bilgileri
İhale Numarası: 1944MLT20190032D452
Birim: MALATYA TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
Modeli: LT 35
Model Yılı: 2000
Motor Hacmi: 2874
Silindir Sayısı: 5
Hasar Oranı (%): 5
Bulunduğu Yer: MALATYA TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ SUNDURMASI
İhale Başlangıç Tarihi: 23.05.2019 11:55
İhale Bitiş Tarihi: 28.05.2019 11:55
Satışa Esas Bedel: 15,600 TL
İhale Usul: Açık Teklif Usulü
Tasfiye nedeni: 5607 Sayılı Kanun
Teminat Oranı: 10 %
Azami Teminat Tutarı: 1,560 TL