Vakıflar Genel Müdürlüğü

İstanbul İli, Maltepe İlçesi, Yeni Kariye Mahallesi, 15129 ada,10 parsel sayılı taşınmazın 25 yıl İnşaat Yapım Karşılığı Uzun Süreli Kiralama İşi

Bedel Bilgileri
Muhammen Bedeli
3367678.0
Teminat Bedeli
101031.0
Künye ve Kayıt Bilgileri
Şehir: İstanbul / Maltepe
İhale Numarası: k3_11415
İhale Tarihi: 23/11/2018 15:00
Bölge Müdürlüğü: İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü
Pafta: 151
Ada: 15129
Parsel: 10
Muhammen Bedel: 3367678 TL
Yetkili Kişi: SANAT ESERLERİ VE YAPI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Telefon: 02166952100