Vakıflar Genel Müdürlüğü

İstanbul-Fatih Muhtesip İskender (Münhedim) Camii

Künye ve Kayıt Bilgileri
Şehir: Adana / FATİH
İhale Numarası: e_21681
İhale Tarihi: 24/09/2019 14:00
Bölge Müdürlüğü: Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü
Pafta: 195
Ada: 1520
Parsel: 6
Yetkili Kişi: sanat eserleri ve yapı işleri şube müdürlüğü
Telefon: 2122518810
İhale Dosyaları
1- İhale Dosyası
Konumu
Bedel Bilgileri
Muhammen Bedeli
Teminat Bedeli