Vakıflar Genel Müdürlüğü

Irak-Kkkkkk

Künye ve Kayıt Bilgileri
Şehir: Adana / KKKKKK
İhale Numarası: e_21461
İhale Tarihi: 24/07/2019
Bölge Müdürlüğü: Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü
İhale Dosyaları
1- İhale Dosyası
Bedel Bilgileri
Muhammen Bedeli
Teminat Bedeli