Vakıflar Genel Müdürlüğü

Çanakkale - Ezine Seferşah Camii 2018-2019 Yılları Restorasyonu

İlan Görselleri
Çanakkale - Ezine Seferşah Camii 2018-2019 Yılları Restorasyonu
Çanakkale - Ezine Seferşah Camii 2018-2019 Yılları Restorasyonu
İlan Metni

Tescilli Vakıf Kültür Varlığı 1 adet Cami Onarımı

Bedel Bilgileri
Muhammen Bedeli
Teminat Bedeli
Künye ve Kayıt Bilgileri
Şehir: Çanakkale / Ezine
İhale Numarası: k3_11289
İhale Tarihi: 03/07/2018 11:00
Bölge Müdürlüğü: Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü
Pafta: 26.29.Nd
Ada: 26
Parsel: 5
Yetkili Kişi: Halil İbrahim ŞAHNAGİL - İnşaat Teknikeri
Telefon: 0266 2395723