Vakıflar Genel Müdürlüğü

Balıkesir İli Edremit İlçesi, Güre Mahallesi, 395 Ada, 1 Parsel no.lu taşınmazın 30 yıl süreli Yapım Karşılığı Kiralanması İşi

İlan Görselleri
Balıkesir İli Edremit İlçesi, Güre Mahallesi, 395 Ada, 1 Parsel no.lu taşınmazın 30 yıl süreli Yapım Karşılığı Kiralanması İşi
Balıkesir İli Edremit İlçesi, Güre Mahallesi, 395 Ada, 1 Parsel no.lu taşınmazın 30 yıl süreli Yapım Karşılığı Kiralanması İşi
Balıkesir İli Edremit İlçesi, Güre Mahallesi, 395 Ada, 1 Parsel no.lu taşınmazın 30 yıl süreli Yapım Karşılığı Kiralanması İşi
Balıkesir İli Edremit İlçesi, Güre Mahallesi, 395 Ada, 1 Parsel no.lu taşınmazın 30 yıl süreli Yapım Karşılığı Kiralanması İşi
Bedel Bilgileri
Muhammen Bedeli
300,018,112
Teminat Bedeli
9,000,544
Künye ve Kayıt Bilgileri
Şehir: Balıkesir / Edremit
İhale Numarası: k3_11568
İhale Tarihi: 30/04/2019 14:00
Bölge Müdürlüğü: Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü
Pafta: 21-L-IV
Ada: 395
Parsel: 1
Muhammen Bedel: 300,018,112 TL
Dosya Bedeli: 100 TL
Yetkili Kişi: Mehmet Onur İLHAN
Telefon: 0266 239 57 23 - 7304
E-Posta: m.ilhan@vgm.gov.tr