Vakıflar Genel Müdürlüğü

Kayseri İli Melikgazi İlçesi Ulu Camii (Camikebir) Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, Elektrik Tesisatı, Mekanik Tesisat Projeleri ve Taşıyıcı Sistem Öneri Raporu Hazırlanması Hizmet Alım İşi

Künye ve Kayıt Bilgileri
Şehir: Kayseri / Melikgazi
İhale Numarası: k4_11393
İhale Tarihi: 26/10/2018 11:00
Bölge Müdürlüğü: Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü
Pafta: 7
Ada: 1510
Parsel: 8
Dosya Bedeli: 100 TL
Bedel Bilgileri
Muhammen Bedeli
Teminat Bedeli