BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yönetmelik değişikliği duyurusu

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01118856
Şehir : Bursa / Osmangazi
Yayınlandığı Gazeteler

BURSA SANCAK 21.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Kamuoyu

3011 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanacak Olan Yönetmelikler Hakkında Kanunun 2. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN
İÇME SUYU KAYNAKLARININ TİCARİ AMAÇLA KİRAYA VERİLMESİ VE DENETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Yönetmelik Değişikliği Maddelerinin Genel Kurul Tarafından Kabulü
Karar Tarihi : 18/07/2019
Karar No : 1003

MADDE 8:
8.5. İhale sonuç kararının ardından düzenlenecek olan içme suyu kira sözleşmesi kiracı ile Genel Müdür tarafından imzalanır.
8.7. a) Bu yönetmelik kapsamında yapılacak ihalelerin ilanı, ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde en az bir gün aralıkla yayımlanmak suretiyle iki defa duyurulur. Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası on günden, son ilan ile ihale günü arası beş günden az olamaz.
b) Tahmin edilen bedeli her yıl 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 17 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre merkezi yönetim bütçe kanunu ile belirlenecek miktarı aşan ihale konusu işler, bu fıkranın (a) bendine göre yapılacak ilanlardan başka, tirajı göz önüne alınarak ili Basın-İlan Kurumunca tespit olunacak günlük gazetelerden birinde, ihale tarihinden en az on gün önce bir defa daha ilan edilir.
c) Bu ihalelere ilişkin tüm ilanlar ihale tarihine kadar idarenin resmi internet sitesinde de yayımlanır.

MADDE 12:
12.3. Kiracının iki kira taksitini ödememesi halinde ihtar gönderilir. İhtarın tebliğinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde kira taksitlerinin (gecikme faizi vb.) ödenmemesi halinde, idare tarafından icra takibi başlatılır. Yönetim Kurulu sözleşmeyi fesih etme yetkisine sahiptir.

MADDE 13 :
13.3. Yasal ve sözleşme şartlarını taşıyan devir talebinin İdarece uygun bulunması halinde,İçme Suyu Kira Sözleşmesi DevirTutanağı (EK-5) imzalanır ve ek kira sözleşmesi yapılır. Ek kira sözleşmesi kiracı ile Genel Müdür tarafından imzalanır.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR